Doktorunuza Sorun

Aşağıdaki formu doldurarak bilgi talep edebilirsiniz.

Dr. Öğr. Üyesi Ferit Durankuş

Randevu Al Ahat Andican Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Biyografi

Lise eğitimini 1996 yılında tamamladıktan sonra girdiği İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden 2003 yılında tıp doktoru olarak mezun oldu. 2011-2015 yılları arasında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ihtisasını yaptı. Devlet hizmeti yükümlülüğünü Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nde Yenidoğan Yoğun Bakım sorumlusu olarak yaptı. 2017 yılından itibaren Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda  yardımcı doçent doktor olarak çalışmaktadır.

Eğitim

Eğitim

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıp Fakültesi, 1997-2003

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, 2011-2015

Yabancı Dil

İngilizce

Makale ve Yayınları

Yayınlar

1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1.Duran R, Ciftdemir NA, Ozbek UV, Berberoğlu U, Durankuş F, Süt N, Acunaş B. The effects of noise reduction by earmuffs on the physiologic and behavioral responses in very low birth weight preterm infants. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2012;76:1490-3

2.Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler. 

1.Cansın Ceylan, Işık Görker, Ferit Durankuş  (2015). Major depression and a suicide attempt due to isotretinion treatment: a pediatric case report. European Society for child and Adolescent Psychiatry 2015 (ESCAP), Madrid.

2.Zeki Çelik, Işık Görker, Ferit Durankuş. 3 year old boy diagnosed with anxietydisroder, NOT (NOT otherwise specified) (2016). 15. World Congress of the World Association for infant mental health, Prag.

3.Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler

1.Rıdvan Duran, Nükhet Aladağ Çiftdemir, Ülfet Vatansever Özbek, Ferit Durankuş, Necdet Süt, Betül Acunaş. Kulaklık yolu ile ses düzeyinin azaltılmasının çok düşük doğum ağırlıklı preterm yenidoğanların fizyolojik ve davranışsal cevapları üzerine etkisi. 20. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-20), Bodrum.

2.Nükhet Aladağ Çiftdemir, Rıdvan Duran, Ülfet Vatansever Özbek, Erol Çetinkaya, Ferit Durankuş, Betül Acunaş. Neonatal suçiçeği: olgu sunumu. 20. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-20), Bodrum.

3.Ferit Durankuş, Hilmi Volkan Bıyıklı, Filiz Tütüncüler (2014). Ağır Hipotroidiye Bağlı Periferik Erken Puberte ve Müsküler Psödohipertrofi Gelişen Bir Olgu. 1. Marmara pediartri kongresi, İstanbul

4.Ferit Durankuş, Nükhet Aladağ Çiftdemir, Betül Acunaş, Ülfet Vatansever, Rıdvan Duran, Necdet Süt (2015). Term ve Preterm doğan okul öncesi çocukların uyku durumlarının değerlendirilmesi. 23. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-23), Antalya.

5.Ferit Durankuş, Nükhet Aladağ Çiftdemir, Betül Acunaş, Rıdvan Duran, Ülfet Vatansever, (2015). Term ve Preterm doğan okul öncesi çocukların uyku durumlarının risk faktörleri açısından değerlendirilmesi. 23. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-23), Antalya

6.Serhat Güler, Ferit Durankuş (2016). Refleks Epilepsi; 7 yaşında sıcak su epilepsi vakası. 52. Türk Pediatri Kongresi, Antalya

Kurs, Kongre ve Sempozyum Katılımları

Kurs Katılımları

-Neonatal Resüsitasyon Programı Uygulayıcı Sertifikası
-Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Eğitmenliği
-Yenidoğanda Güncel Yaklaşımlar Sertifikası

Kurum Üyelikleri

   1. Türk Pediatri Kurumu

   2. Milli Pediatri Derneği

   3. Genç Pediatristler