Doktorunuza Sorun

Aşağıdaki formu doldurarak bilgi talep edebilirsiniz.

Dr. Öğr. Üyesi Evrim Abamor

Randevu Al Ahat Andican Nükleer Tıp

Biyografi

Ankara Atatürk Anadolu Lisesinden mezun olduktan sonra tıp eğitimini Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde, uzmanlık eğitimini ise Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Bölümü’nde tamamladı. 2003 - 2015 yıllarında Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nükleer Tıp Bölümü’nde çalıştı. Burada Nükleer Kardiyoloji ve PET/BT ünitelerinin kurulmasında sorumlu olarak görev yaptı. Aynı zamanda 2005 – 2008 yılları arasında Kızılay Altıntepe Tıp Merkezi Nükleer Tıp Bölümü’nde ve Betamar Çamlıca Görüntüleme Merkezi’nde yarı zamanlı sorumlu nükleer tıp uzmanı olarak çalıştı. 2015-2018 yıllarında Medipol Mega Üniversite Hastanesi Nükleer Tıp Bölümü’nde çalışmasını sürdürdü. Şubat 2018 tarihinden itibaren Okan Üniversitesi Hastanesi Nükleer Tıp Bölümü’nde görev yapmaktadır.   

Eğitim

Eğitim

Ankara Atatürk Anadolu Lisesi

Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi

Gazi Üniversitesi, Nükleer Tıp Bölümü

Yabancı Dil

İngilizce

Uzmanlık ve Tıbbi İlgi Alanları

Nükleer Onkoloji, Radyonüklid Tedaviler, Nükleer Kardiyoloji, Pediatrik Nükleer Tıp

Makale ve Yayınları

Yayınlar

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Abamor E, Kitapçı MT, Cila E, Gökçora N, Uluoğlu Ö. Increased Accumulation of Tl – 201 in Monostotic Paget’s Disease of the Patella Evaluation with Quantitative Analysis.(case report ) Clinical Nuclear Medicine, 20(7): 615 - 618, 2001.

Kitapçı MT, Menteş BB, Üner A, Abamor E, Dursun A, Kaplan M, Ferahköşe Z,  Tatlıcıoğlu E.  Detection of metastasese in the sentinel lymph node of primary breast cancer patients by lymphatic mapping and intraoperative gamma probe: initial experience. Turkish Journal of Cancer, 31(1): 27 – 34, 2001.

Günel N, Coskun U, Yamaç D, Abamor E,  Demirtas S, Atasever T,  Karaca L. Evaluation of serum cystatin C levels and 99mTechnetium-mercaptoacetyltriglycine-3 renal scintigraphy for the early detection of cisplatin-induced renal toxicity in cancer patients. Nephrology V7 - I 2, pg 56; Apr 2002.

Atasever T, Özkaya O, Abamor E, Söylemezoğ­lu O, Buyan N, Ünlü M. 99mTc ethylene dicysteine scintigraphy for diagnosing cortical defects in acute pyelonephritis: a comparative study with 99mTc dimercaptosuccinic acid. Nuclear Medicine Communications, V 25 - I 9, pg 967; Sep 2004.

Akmansu H, Oguz H, Atasever T, Abamor E, Safak MA, Haberal İ, Samim E. Evaluation of sentinel nodes in the assessment of cervical metastases from head and neck squamous cell carcinomas. Tumori, 90: 596-599, 2004.

Eser M, Kement M, Kaptanoglu l, Gecer M, Abamor E, Tutal F, Balin S, Kurt N, Uzun H. A prospective comparative study to assess the contribution of radioisotope tracer method to dye-only method in the detection of sentinel lymph node in breast cancer. BMC Surgery, 13:13 2013.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

. Kapucu OL, Özdemir H, Abamor E, Erbaş G, Özkaya O, Aktaş UO, Yücel C, Söylemezoğlu O. The value of Power Doppler Ultrasonography in the Detection and Follow-Up of Children with Acute Pyelonephritis: Comparison with 99mTc-DMSA Scintigraphy. 47th Annual Meeting of SNM, JNM 2000; 41: 53: No 207.

. Abamor E, Kapucu LO, Özdemir H, Erbaş G,  Özkaya O, Yücel C, Söylemezoğlu O. Power Doppler USG versus DMSA in children with acute pyelonephritis. EANM Congress, EJNM 2000; 27: 1182, poster – 688. (Poster Session Award Winner Magna Cum Laude Top 30).

. Atasever T, Özkaya O, Söylemezoğlu O, Abamor E, Akdemir ÜÖ, Buyan N, Ünlü M, Hasanoğlu E. Tc-99m EC: A rapid procedure to evaluate the renal parenchyma in acute pyelonephritis (APN): Comparative study with DMSA.  EANM Congress, EJNM 2000; 27: 1184, poster – 693.

. Abamor E, Kapucu LO, Özdemir O, Erbaş O, Özkaya O, Yücel C, Söylemezoğlu O. A new method: Power Doppler USG in the detection of acute pyelonephritis versus DMSA. 7th Asia and Ocenia Congress of Nuclear Medicine and Biology, TJNM 2000: 9: 86, oral – 93.

. Atasever T, Abamor E, Özkaya O, Akdemir ÜÖ, Söylemezoğlu O, Buyan N, Ünlü M. Tc-99m EC: A rapid procedure to evaluate the renal parenchyma in acute pyelonephritis (APN): Comparative study with DMSA. 7th Asia and Ocenia Congress of Nuclear Medicine and Biology, TJNM 2000: 9: 86, oral – 94.

. Kitapçı MT, Menteş B, Abamor E, Üner A, Kaplan M, Dursun A, Ferahköşe Z, Tatlıcı E. 99m Tc-nanokolloid Lymphoscintigraphy and Using İntraoperative Gamma Probe in Patients with Breast Cancer: İnitial Experience. 7th Asia and Ocenia Congress of Nuclear Medicine and Biology, TJNM 2000: 9: 86, poster - 130.

. Abamor E, Yüğünt İ, Yağlı HC, Doğan AS. Efficacy of fixed dose radioiodine theraphy in elderly hyperthyroidism in endemic goitre region: preliminary results. EANM Congress, EJNM 2002; 29: S306, P – 454.

. Çakır T, Abamor E, Çakır A, Basım P, Gezen C, Evren M, Atasever T. Preliminary Findings of our institute on initial staging of breast cancer with FDG – 18 PET/CT. EANM Congress, Eur J Nucl Med Mol Imaging (2015) 42 (Suppl 1):S1 –S924; P 604.

. Abamor E, Küçüköz A, Çakır T, Çakır A, Karadayı AN, Atasever T.  Role of 18F FDG PET/CT in Marginal Zone Lymphomas. EANM Congress, Eur J Nucl Med Mol Imaging (2016) 43 (Suppl 1):S1 –S734; EP 188.

. Abamor E, Çakır T, Çakır A, Bilici A,  Güven S, Atasever T. The Value of 68Ga-PSMA PET/CT in Biochemical Recurrence of Prostatic Carcinoma (Pca). EANM Congress, Eur J Nucl Med Mol Imaging (2017) 44 (Suppl 2):S119–S956; 716, EP 0668.

. Abamor E,  Çakır T, Çakır A, Bilici A, Güven S, Atasever T. The Role of 68Ga-PSMA PET/CT in Newly Diagnosed Primary Prostatic Carcinoma (Pca). EANM Congress, Eur J Nucl Med Mol Imaging (2017) 44 (Suppl 2):S119–S956; 720, EP 0676.

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

. Yavuz T, Şimşek E, Abamor E, Doğan AS, Kocabay K. Anemi ve lökopeni bulgusu veren brusella osteomyeliti: vaka sunumu. Çocuk Dergisi, 2 (2): 102 – 105, 2002.

. Erbaş G, Özdemir H, Yücel C, Abamor E, Kapucu LO, Özkaya O, Söylemezoğlu O.  Diagnostic value of intravenous contrast enhannced Power Doppler Ultrasound in children  with  acute pyelonephritis. Gazi Tıp Dergisi Cilt 18: Sayı 2: 81-85, 2007.

. Abamor E,  Çakır T, Atasever T. Gastroenteropankreatik Nöroendokrin Tümör Dışı ve Tiroid Bezi Dışı Nöroendokrin Tümörlerde Galyum-68 İşaretli Somatostatin Analoğu Peptidler ile Pozitron Emisyon Tomografi/Bilgisayarlı Tomografi Görüntüleme ve Peptid Reseptör Radyonüklid Tedavi. Türkiye Klinikleri Nükleer Tıp Özel Dergisi, 2(3):46-55 2016. (derleme)

. Çakır T, Abamor E, Atasever T. Gastroenteropankreatik Nöroendokrin Tümörlerde Radyonüklid Görüntüleme. Türkiye Klinikleri Nükleer Tıp Özel Dergisi, 2(3):19 - 30 2016. (derleme)

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

. Abamor E, Akdemir ÜÖ, Arınsoy T, Mutluay R, Kitapçı MT. Renovasküler Hipertansiyonun Tanısında Kaptoprilli Renal Sintigrafinin Yeri: Bir Olgu Sunumu. I.Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi Mayıs – 1999; Kongre Kitabı, S 92: P 33.

. Özkaya O, Atasever T, Söylemezoğlu O, Buyan N, Abamor E, Akdemir ÖÜ, Hasanoğlu E, Ünlü M. Akut Pyelonefritli Çocuklarda Kortikal Lezyonların Değerlendirilmesinde Tc-99m EC Sintigrafisinin Rolü: Tc-99m DMSA İle Karşılaştırılması. II.Ulusal Pediatrik Nefroloji Kongresi, Ekim – 1999; Özet Kitabı, S 46: No – 2

. Kapucu LÖ, Özdemir H,  Abamor E,  Erbaş G, Yücel C, Özkaya O, Söylemezoğlu O. Akut pyelonefritli çocuklarda, tanı ve izlemde Tc-99m DMSA sintigrafisi ve Power Doppler Ultrasonografi. II.Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Antalya Nisan – 2000; Özet Kitabı, S 53: P – 40.

. Özkaya O, Atasever T, Abamor E, Akdemir ÜÖ, Buyan N, Ünlü M, Söylemezoğlu O. Tc-99m EC: Akut Pyelonefritte Renal Parankim Değerlendirilmesinde Hızlı bir Metot ve DMSA ile Karşılaştırılması. III.Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Mayıs – 2001; Özet Kitabı, S 87: P – 30.

. Abamor E, Kitapçı MT, Özkaya O, Buyan N, Söylemezoğlu O. Çocuklarda Tc-99m MAG3 klirensi: Gamma Kamera Kuantifikasyon Yönteminin Plazma Örneği Yöntemi ile Karşılaştırılması. III.Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Mayıs – 2001; Özet Kitabı, S 53: S – 16.

. Yavuz T, Şimsek E, Abamor E, Kocabay K. Anemi ve Lökopeni Bulgusu Veren Brusella Osteomyeliti: Bir Olgu Sunumu. 23. Pediatri Günleri ve 4. Pediatri Hemşireliği Günleri, Nisan – 2002; Özet Kitabı: S26: P – 15.

. Abamor E, Özkaya O, Söylemezoğlu O, Buyan N, Kitapçı MT. Çocuklarda Tc-99m MAG3 Klirensi: Kan Örneği Ve Gama Kamera Ölçüm Yöntemlerinin Karşılaştırılması. XVI.Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, Mayıs – 2003; TJNM 2003: 12: 1, O – 32. (Türkiye Nükleer Tıp Derneği Suphi Artunkal Teşvik Ödülü).

. Abamor E, Yüğünt İ, Bicik Z, Sertbaş Y, Yıldız I, Yağlı HC. Diabetik Nefropatide Tc-99m DTPA ve Tc-99m DMSA sintigrafilerinin rolü: Erken evre sonuçlar. XVI.Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, Mayıs – 2003; TJNM 2003: 12: 1, O – 36.

. Abamor E, Yavuz T, Şimşek E, Yağlı HC, Afşar Y, Yüğünt İ. Nöropediatride Tc-99m HMPAO SPECT’in Rolü: İki Olgu Sunumu. XVI.Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, Mayıs – 2003; TJNM 2003: 12: 1, P – 42.

. Abamor E, Yüğünt İ, Yağlı HC, Doğan AS. Hipertiroidizm olgularında fiks doz radyoaktif iyot tedavisinin etkinliği: Endemik guatr bölgesinde ilk sonuçlar. XVI.Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, Mayıs – 2003; TJNM 2003: 12: 1, P – 144.

. Yağlı HC, Abamor E, Yüğünt İ, Doğan AS. Tiroid sintigrafisinin endemik guatr bölgesinde değeri. XVI.Ulusal Nükleer Tıp Kongresi Mayıs – 2003; TJNM 2003: 12: 1, P – 5.

. Eryiğit H, Demirhan R, Özer RB, Özdemir H, Sönmez H, Abamor E,  Küçüköz A, Ece D. Primer Akciğer Kanserli Olgularda Preoperatif N1 Hastalık Tahmin Edilebilir mi? 8. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, Nisan – 2015; Bildiri Kitabı: S 67: P – 107.

. Abamor E, Çakır T,  Ölmez ÖF, Atasever T. Yetişkin Ganglionöroblastom: Nadir Bir Olguda Ga-68 DOTATATE PET/BT ve Lu-177 DOTATATE Tedavisi. 28. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, Nisan – 2016; Nuclear Medicine Seminars  2016; 2: (Suppl 1): 1 – 116: PS – 93.

Kurs ve Topalntı Katılımları:

 • Avrupa Nükleer Tıp Okulu  - Bölgesel Nükleer Kardiyoloji Eğitim Kursu (Budapeşte – Macaristan 1999)
 • Avrupa Nükleer Tıp Okulu 15. Semineri (İstanbul 2000)
 • Türkiye Nükleer Tıp Derneği Nükleer Kardiyoloji Çalışma Grubu GATED SPECT Kursu (İstanbul 2002)
 • Türkiye Nükleer Tıp Derneği PET/BT Sempozyumu (Erzurum  2009)
 • Sağlık Bakanlığı Kanserle Savaş Dairesi Başkanlığı “ Kanserde Yeni Görüntüleme ve Tedavi Yöntemleri Toplantısı – Eğitim Semineri” (Ankara 2010)
 • Türkiye Nükleer Tıp Derneği “Radyasyon Onkolojisinde PET/BT Kullanımı Sempozyumu” (Ankara 2010)
 • Türkiye Nükleer Tıp Derneği “PET/BT Sempozyumu” (Konya 2011)
 • Türkiye Nükleer Tıp Derneği “Multidisipliner GEP-NET Sempozyumu” (Ankara 2012)
 • EANM (Avrupa Nükleer Tıp Topluluğu) Kongresi 2013 - CME
 1. Myocardial Viability
 2. PET/CT in Cancers of Unknown Origin or Paraneoplastic Syndromes
 3. Cross-sectional Imaging in Nuclear Medicine
 • Türkiye Nükleer Tıp Derneği “Nükleer Kardiyoloji Sempozyumu” (İstanbul-2014)
 • EANM (Avrupa Nükleer Tıp Topluluğu) Kongresi 2015 - CME

Precongress Symposium: Current Trends in Diagnosis and Therapy of Prostate Cancer

 • 28. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi - PET/MR Kursu (İzmir – 2016)
 • 28. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi  - Nöroendokrin Tümörlerde Radyonüklid Tedavi Kursu (İzmir – 2016)
 • Türkiye Nükleer Tıp Derneği, Nükleer Tıp PET – MR Kursu (İstanbul -2016)
 • EANM (Avrupa Nükleer Tıp Topluluğu) Kongresi 2017  
 1. Precongress Symposium: Integrated Approach for the Diagnosis and Treatment of Primary Liver Tumours (HCC & CCC)
 2. CME Session: SSR Imaging and Therapy in Children
 3. CTE Session:  Prostate Imaging and Therapy
 • Ga68 PSMA PET Görüntülemesi ve Hedefe Yönelik Sistemik Radyonüklid Tedavilerin (Ra-223 ve Lu-177PSMA) Güncel Prostat Kanseri Pratiğine Adaptasyonu  (İstanbul – 2018)

Kurs, Kongre ve Sempozyum Katılımları

Kurum Üyelikleri

Türkiye Nükleer Tıp Derneği

Türk Tabipleri Birliği

Avrupa Nükleer Tıp Topluluğu (EANM)