Doktorunuza Sorun

Aşağıdaki formu doldurarak bilgi talep edebilirsiniz.

Dr. Öğr. Üyesi Doğaç Karagüven

Randevu Al Ahat Andican Ortopedi ve Travmatoloji

Biyografi

İlk ve orta öğrenimini Özel Bahçeli Lisesi, lise öğrenimini Ankara Yüce Fen Lisesinde tamamladı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden 2004 yılında mezun oldu. Tıpta uzmanlık eğitimini 2011 yılında Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD’nda Prof. Dr. İlker Çetin Başkanlığında tamamladı. 2011-2013 yılları arasında devlet hizmeti yükümlülüğü kapsamında Prof.Dr. Celal Ertuğ Etimesgut Devlet Hastanesi’nde çalıştı. 2013 yılında Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD’nda Yardımcı Doçent Doktor olarak çalışmaya başladı ve 2014 yılından itibaren aynı hastanede eş zamanlı Başhekim Yardımcılığı yaptı. 2014-2015 yıllarında  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümünde artroskopi ve spor cerrahisi ameliyatlarında bulundu. 2015 yılında TOTBİD - TOTEK  Board  Sınavının iki aşamasınıda geçerek yeterlilik belgesi almaya hak kazandı. 2016 ağustos ayında Baylor College of Medicine’da diz ve kalça protezi  servisinde görevli  Prof. Dr. Brian S Parsley yanında observer olarak bulundu. 2012 yılından beri Türkiye Hokey Federasyonu Sağlık Kurulu Üyeliği yapmakta olup, Mart 2017’den itibaren Okan Üniversitesi Hastanesinde göreve başlamıştır.

Eğitim

Eğitim

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2004

Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi Anabilim Dalı, 2006 – 2011

Ufuk Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı – Yardımcı Doçent, 2013 - 2017

Yabancı Dil

İngilizce

Tıbbi İlgi Alanları

Artroskopi ve Spor Yaralanmaları

Diz ve Kalça protezi cerrahisi

Genel Ortopedi

Makale ve Yayınları

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1.KAYA A, GÜÇLÜ B, KARAGÜVEN D, BENLİ İT, ATAOĞLU O. The Osteochondritis Dissecans of The Patella and Medial Femoral Condyl in The Same Knee. ACTA ORTHOP TRAUMATOL TURC 2009; 43(1): 72-76.

2.AKAN B, YILDIRIM T, KARAGÜVEN D. Medial Femoral Condyle Fracture After Cementless Unicompartmental Knee Replacement: A Rare Complication. THE KNEE 2013; 20(4): 295-7.

3.AKAN B, KARAGÜVEN D, GÜÇLÜ B, YILDIRIM T, KAYA A, ARMANGİL M, ÇETİN İ. Cemented versus Uncemented Oxford Unicompartmental Knee Arthroplasty: Is There a Difference? ADV ORTHOP 2013;2013:245915.

4.AKAN B, YILDIRIM T, GÜÇLÜ B, KAYA A, KARAGÜVEN D, ÇETİN İ. Outcomes for Revision Total Knee Replacement After Unicompartmental Knee Replacement. ACTA ORTHOP TRAUMATOL TURC 2014;48(4):419-23.

5.YILDIRIM T, GÜÇLÜ B, KARAGÜVEN D, KAYA A, AKAN B, ÇETİN İ. Cementless Total Hip Arthroplasty in Developmental Dysplasia of The Hip with End Stage Osteoarthritis: 2-7 Years Clinical Results. HIP INT 2015;25(5):442-6.

6.KAYA A, KÖKEN M, AKAN B, KARAGÜVEN D, GÜÇLÜ B. The Triangle Between The Anterior and Posterior Cruciate Ligaments: An Arthroscopic Anatomy Study. ACTA ORTHOP TRAUMATOL TURC 2015;49(5):478-82.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceeding) Basılan Bildiriler. 

1.EKİCİ G, KAYA A, BÜLBÜL O, KARAGÜVEN D. Long Term Results of Quality of Life in Patients with Knee Arthroplasty. 18th International Congress on Sports Rehabilitation and Traumatology, Bologna, Italya, Nisan, 2009 

2.EKİCİ G, KAYA A, BÜLBÜL O, KARAGÜVEN D. Pain and fatigue in patients with operated gonarthrosis: 6 month follow-up. 18th International Congress on Sports Rehabilitation and Traumatology, Bologna, Italya, Nisan, 2009 

3.TURAÇLI KARAGÜVEN SO, KAYA B, KARAGÜVEN D, ARAS D., AKINCIOĞLU E, YORMUK E. Protective Effect of C1 Esterase Inhibitor After Hindlimb Ischemia/Reperfusion Injury in the Rat. 7th European Plastic Surgery Research Council, Plast Reconstr Surg (Supplement – August 2015, Volume 136), Hamburg, Almanya, 2015 (Sözlü Sunum)

4.TURAÇLI KARAGÜVEN SO, KAYA B, KARAGÜVEN D, AKINCIOĞLU E, ÖZDEMİR S, YORMUK E. A Simplified Technique for Rat Hindlimb Ischemia Model. 9th BAPRAS Congress, Selanik, Yunanistan, 2015 (Sözlü Sunum)

5.EVRİN T, KAZANCI E, ARZUMAN İ, KARAGÜVEN D, YILMAZ B, KAZANCI G. Isolated Medial Cuneiform Fracture: Diagnosed By Ultrasonography. ULUSLARARASI AFET VE ACİL TIP KONGRESİ, Ankara, 13-15 Mayıs 2016 (Poster Bildiri).

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

1.The Shoulder. Gazi Huri and Nikolaos K. Paschos (Editor). Chapter: Soft Tissue Disorders. Dogac Karaguven, Osman Orman. Springer

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1.GÜÇLÜ B, KAYA A, KARAGÜVEN D,  BENLİ İT. Posterior dekompresyon, posterolateral füzyon ve 3. jenerasyon posterior enstrümantasyon uygulanan spinal stenoz hastalarında semptomların süresi ve sagittal konturların korreksiyonunun klinik sonuçlara etkisi. THE JOURNAL OF TURKISH SPINAL SURGERY 18(2): 5-13, 2007.

2.KAYA A, GÜÇLÜ B, KARAGÜVEN D, BENLİ T. Ciddi skolyotik eğriliğe sahip marfan sendromlu bir hastada anterior gevşetme ve aynı seansta posterior enstrümantasyon ve füzyon uygulamasının sonuçları. THE JOURNAL OF TURHISH SPINAL SURGERY 18(3), 27-34, 2007.

3.GÜÇLÜ B, BENLİ İT, KAYA A, KARAGUVEN D. Nörolojik defisit eşlik eden Osteoporotik patlama kırıklarında anterior dekompresyon anterior strut greftleme ve komşu omurlara açık kifoplasti uygulaması. THE JOURNAL OF TURKISH SPINAL SURGERY 18(4): 13-22, 2007

4.BENLİ İT, GÜÇLÜ B, KAYA A, KARAGÜVEN D. Posttravmatik kifoz nedeniyle opere edilen hastaların parçalanma skorlarının değerlendirilmesi. JOURNAL OF TURKISH SPINAL SURGERY  19(2): 97-109, 2008

5.BENLİ İT, KAYA A, GÜÇLÜ B, KARAGÜVEN D, KÖKEN M. Posterolateral füzyon ve posterior segmenter enstrümantasyon uygulanan dejeneratif lomber instabilitesi olan hastaların klinik sonuçları. JOURNAL OF TURKISH SPINAL SURGERY  20(1): 31-46, 2009.

6.AKAN B, BENLİ İT, KARAGÜVEN D, KÖKEN M, BÜLBÜL Ö, YILDIRIM T, ÖZDOĞAN S. Taze dana torakal ve lomber omurgasına serbest el tekniği ile transpediküler vida uygulamasında açısal güvenli zonun araştırılması. JOURNAL OF TURKISH SPINAL SURGERY  20(3): 11-22, 2009.

7.GÜÇLÜ B, BENLİ İT, KAYA A, KARAGÜVEN D, KÖKEN M. Normal bireylerde nötral ve hiperfleksiyon pozisyonlarında torakolomber bölge interspinöz mesafenin değerlendirilmesi. JOURNAL OF TURKISH SPINAL SURGERY  20(4): 19-28, 2009.

8.ÇAPAR B, KARAGÜVEN D, BENLİ İT, ÇAMUŞCU S, ÖZSEÇEN ÇT. Adölesan ve erişkin yaş grubunda torakolomber bölge pedikül boyutlarının morfometrik analizi.  JOURNAL OF TURKISH SPINAL SURGERY  23(1): 19-26, 2012.

9.HURI G, KARAGÜVEN D, FAMILIARI F, GONZALEZ-ZAPATA A, CUBUK S. Ters Total Omuz protezi. TURKIYE KLINIKLERI J ORTHOP & TRAUMATOL-SPECIAL TOPICS 2014;7(4):91-8

10.KARAGÜVEN D, BENLİ IT, AYDOGAN M. Tam segmente ve kilitlenmemiş hemivertebralı hastalarda sadece posterior yaklaşımla tam hemivertebrektomi, sirkümferensiyal füzyon posterior kısa enstrümantasyon sonuçları.  JOURNAL OF TURKISH SPINAL SURGERY  25(2): 87-96, 2014.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

1.GÜÇLÜ B., KAYA A., KARAGÜVEN D., ÇETİN İ., BENLİ İT. Posterior Dekompresyon, Postero – lateral Füzyon ve 3. Jenerasyon Posterior Enstrümentasyon Uygulanan Spinal Stenoz Hastalarında Semptomların Süresi ve Sagittal Konturların Düzeltilmesinin Klinik Sonuçlar Üzerine Etkisi. XX. MİLLİ TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ, 23-28 Ekim, Ankara, 2007 (Sözlü sunum).

2.GÜÇLÜ B, KAYA A, KARAGÜVEN D, BENLİ İT. Posterior dekompresyon, posterolateral füzyon ve 3. Jenerasyon posterior enstrümentasyon uygulanan spinal stenoz hastalarında semptomların süresi ve sagital konturların düzeltilmesinin klinik sonuçlar üzerine etkisi. XX. MİLLİ TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ, ACTA ORTHOPAEDİCA ET TRAUMATOLOGICA TURCICA (SUPPLEMENTUM- III), sayfa 38, Ankara, 23-28 Ekim 2007 (Poster Bildiri).

3.KAYA A, GÜÇLÜ B, KARAGÜVEN D, ÖMEROĞLU H, BENLİ İT, TÜMER Y. Teratolojik yüksek kalça çıkığı, femoral hipoplazi, konjenital dizaltı amputasyonuna eşlik eden karşı taraf fibular hemimeli; Fonksiyonel sonuçla birlikte olgu sunumu. XX. MİLLİ TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ, ACTA ORTHOPAEDİCA ET TRAUMATOLOGICA TURCICA (SUPPLEMENTUM- III), sayfa 208, Ankara, 23-28 Ekim 2007 (Poster Bildiri).

4.KAYA A, KARADAĞ D, GÜÇLÜ B, UÇAR F, KARAGÜVEN D. Ön çapraz bağ çift bandının 1.5 Tesla Manyetik Rezonans Görüntüleme ile Değerlendirilmesi. IX. TÜRK SPOR YARALANMALARI, ARTROSKOPİ VE DİZ CERRAHİSİ KONGRASİ, sayfa 212-213, İstanbul, 14-18 Ekim 2008 (Poster Bildiri).

5.BENLİ İT, GÜÇLÜ B, KAYA A, KARAGÜVEN D. Posttravmatik kifoz nedeniyle opere edilen hastaların parçalanma skorlarının değerlendirilmesi. 8. TÜRK OMURGA KONGRESİ, Çeşme, İzmir, 24-26 Ekim, 2008 (Sözlü sunum).

6.EKİCİ G, KAYA A, BÜLBÜL Ö, KARAGÜVEN D. Erkeklerde Ön Çapraz Bağ Rekonstrüksiyonunun 6-ay Takip Sonuçları Ön Çalışma. II. ULUSAL FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON KONGRESİ, sayfa 135, İzmir, 14-16 Mayıs 2009 (Poster Bildiri).

7.GÜÇLÜ B, KAYA A, AKAN B, KARAGÜVEN D, ÇETİN İ. Kısa dönem hareketli polietilen insertli medial parsiyel diz protezi sonuçlarımız. XXI. ULUSAL TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ, ACTA ORTHOPAEDİCA ET TRAUMATOLOGICA TURCICA, 43 (SUPPLEMENTUM- I), sayfa 63, Çeşme, İzmir, 3-8 Kasım 2009 (Poster Bildiri).

8.KAYA A, GÜÇLÜ B, AKAN B, KARAGÜVEN D, ÇETİN İ. Tek kompartmanlı diz protezi öncesi ön çapraz bağın direkt grafi ile değerlendirilmesi. XXI. ULUSAL TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ, ACTA ORTHOPAEDİCA ET TRAUMATOLOGICA TURCICA, 43 (SUPPLEMENTUM- I), sayfa 96, Çeşme, İzmir, 3-8 Kasım 2009 (Poster Bildiri).

9.BENLİ T, KAYA A, GÜÇLÜ B, KARAGÜVEN D, KÖKEN M. Posterolateral füzyon ve posterior segmenter enstrumantasyon uygulanan dejeneratif lomber instabilitesi olan hastaların klinik sonuçları. XXI. ULUSAL TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ, ACTA ORTHOPAEDİCA ET TRAUMATOLOGICA TURCICA, 43 (SUPPLEMENTUM- I), sayfa 211, Çeşme, İzmir, 3-8 Kasım 2009 (Poster Bildiri).

10.KAYA A, AKAN B, YILIDIRIM T, GÜÇLÜ B, KARAGÜVEN D. Erişkin semptomatik doğumsal lateral menisküs anomalilerinde artroskopik parsiyel menisektomi. XXII. ULUSAL TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ, ACTA ORTHOPAEDİCA ET TRAUMATOLOGICA TURCICA, 43 (SUPPLEMENTUM- I), sayfa 276, Belek, Antalya, 31 Ekim- 5 Kasım 2011 (Poster Bildiri).

11.AKAN B, KARAGÜVEN D, GÜÇLÜ B, KAYA A, ÇETİN İ.Comparing cemented and uncemented Oxford unicompartmental knee arthroplasty. XI. Türk Spor Yaralanmaları,Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi Kongre flaş diski(2012)

12.EGE A, KARAGÜVEN D, BOZDUMAN Ö, GÜÇLÜ B, AKAN B. Dirsekte kırıklı çıkık sonrası koronoid proçes eksizyonu,Medial kollateralin Palmaris longus ile, eklem kapsülünün fasya lata grefti ile tedavisinin 2 yıllık sonuçları. 26. ULUSAL TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ, Antalya, 25-30 Ekim 2016 (Poster Bildiri).

13.YILDIRIM T, GÜÇLÜ B, BOZDUMAN, Ö, KARAGÜVEN D, KAYA A, AKAN B, ÇETİN İ. Gelişimsel kalça displazisi zemininde ki son evre kalça osteoartriti tedavisinde çimentosuz total kalça artroplastisi sonuçlarımız. 26. ULUSAL TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ, Antalya, 25-30 Ekim 2016 (Sözlü Bildiri).

14.KAYA A, TEKİN ÜK, KARAGÜVEN D, KOCAOĞLU B. Medial menisküs kök avülsiyonlarında transtibial tamir, 2 yıllık klinik sonuçlar. XIII. TÜRK SPOR YARALANMALARI, ARTROSKOPİ VE DİZ CERRAHİSİ KONGRASİ, İstanbul, 22-26 Kasım 2016 (Sözlü Bildiri).

Diğer Yayınlar

1.Omurga Enfeksiyonları. I. Teoman Benli (Editor). Bölüm: Travmatize Omurgada Cerrahi Enfeksiyonlar. Dogac Karaguven, Alper Kaya. Turk Omurga Dernegi Yayınları-4, 2016

2.Omurga Enfeksiyonları. I. Teoman Benli (Editor). Bölüm: Omurgada Kist Hidatik Hastalığı. Esat Kiter, İ. Teoman Benli, Dogac Karaguven. Turk Omurga Dernegi Yayınları-4, 2016 

3.Ortopedi ve Travmatolojide Komplikasyonlar. Onder Kalenderer (Editor). Bölüm: Total Diz Artroplastisinde Postoperatif Kas Ruptürleri. Dogac Karaguven.

Kurs, Kongre ve Sempozyum Katılımları

Kurum Üyelikleri

  • European Society of Sports Traumatology, Knee Surgery and Arthroscopy (ESSKA)
  • Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği (TOTBID)
  • Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Konseyi (TOTEK)
  • Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği  (TUSYAD)
  • Kalça ve Diz Artroplasti Derneği (KADAD)