Bize Sorun

Aşağıdaki formu doldurarak bilgi talep edebilirsiniz.

Dr. Öğr. Üyesi Cengiz Çabukoğlu

Randevu Al Ahat Andican Ortopedi ve Travmatoloji

Biyografi

1969, Erzurum/Hınıs doğumlu. İlkokulu Kırşehir/Çiçekdağ, ortaokulu ve liseyi Ankara/Şereflikoçhisar’da okudu. 1985 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi bölümünü kazandı ve 1991 yılında mezun oldu. 1996 yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’nde asistan olarak başladı ve 2001 yılında Uzman oldu. 2001 yılında Pendik'te özel bir hastanede Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı olarak başladı. Daha sonra aynı  hastanede Başhekimliğe atandı ve 2005-2012 yılları arasında Başhekimlikle beraber Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanlık görevini yaptı. Daha sonra Pendik'te özel bir hastaneden ayrılarak kısa bir süreliğine (Özel bir Hastanede Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanlığı) yaptı. 2012 yılından itibaren 2018 yılına kadar özel bir hastanede Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı olarak görev yaptı. Eylül 2018’den itibaren Okan Üniversitesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı olarak görev yapmaktadır.

Eğitim

Eğitim

1985-1991: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi

2006-2001: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği

Yabancı Dil

İngilizce

Uzmanlık ve Tıbbi İlgi Alanları

Pediatrik Ortopedi (Çocuk Ortopedi), Serebral Palsi, Tibial Hemimilia (Tibial agenez), Pesekinovarus, Gelişimsel kalça displazisi ( kalça çıkığı), Fibular Hemimelia, Perthes Hastalığı, Deformiteler, Boy uzatma vs.

Genel Ortopedi;  Artroskopik Cerrahiler, Menisküs yırtığı ve tamiri, Ön Çapraz bağ tamiri, Rotator kılıf yırtık artroskopik tamiri, Omuz Çıkıkları, Bağ yaralanmaları, Diz protezi, Kalça protezi, Dirsek protezi, Omuz protezi, Protez revizyon ameliyatları, Kırıklar, Travma vs.

Makale ve Yayınları

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1.         Sıçan siyatik sinir modelinde fonksiyonel değerlendirme yöntemlerinin yeni bir sistemle karşılaştırılması.

Dr. C. Tetik, Dr. B. Erol, Dr. C. Çabukoğlu, Dr. M. Ünsal Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcia Vol.34, No:5, 2000, s: 449-560

2.         Ligament reconstruction and tendon interposition arthroplasty of the trapeziometacarpal joint with the use of the entire flexor carpi radialis tendon

Cihangir Tetik, Bulent Erol, M. Bekir Unal, Cengiz Cabukoglu, Yakup Yildirim

Acta Orthop Traumatol Turc, Vol 35, No 3  2001

3.         [The injection of acrylic bone cement prevents bone collapse in the intercalar bones lacking bony support: an experimental sheep semilunar bone model].

Unsal M, Tetik C, Erol B, Cabukoğlu C.

Acta Orthop Traumatol Turc. 2003;37(1):63-9. Turkish. 

4.         Effect of sagittal plane deformity of the lumbar spine on epidural fibrosis formation after laminectomy: an experimental study in the rat.

Cabukoglu C, Güven O, Yildirim Y, Kara H, Ramadan SS.

Spine (Phila Pa 1976). 2004 Oct 15;29(20):2242-7.

5.         Surgical correction of deformities can provide ambulation in be children and adolescents with neglectes neuromuscular disorde

Yalçın S, Cabukoglu C, Fateh M, Suembuel N.

Brain & Dev Vol 26 No Supplement 1; Page S43  2004.

6.         Effect of metatarsophalangeal joint position on the reliability of the tangential sesamoid view in determining sesamoid position.

Yildirim Y, Cabukoglu C, Erol B, Esemenli T.

Foot Ankle Int. 2005 Mar;26(3):247-50.

7.         Rol B Are some cases of spina bifida combined with cerebral plasy? A study of 28 cases.

Ozaras n, Yalcin S, Ofluoglu D, Guneri B, Cabukoglu C

Eura Medicophys 2005 Sep; 41 (3) :239-42

8.         Suture holding capacity of the Achilles tendon during the healing period: an in vivo experimental study in rabbits.

Yildirim Y, Kara H, Cabukoglu C, Esemenli T.

Foot Ankle Int. 2006 Feb;27(2):121-4.

9.         Tendon holding capacities of the suture materials used in repairing Achilles tendon rupture

Yakup YILDIRIM, Baransel SAYGI, Hasan KARA, Cengiz ÇABUKOGLU, Tanil ESEMENLİ

Acha Orthop Traumatol Ture  2006; 40(2) :164-168

10.       Components of the Wilson osteotomy that are effective on hallux valgus repair.

Yildirim Y, Saygi B, Aydin N, Cabukoğlu C, Bautista S.

J Foot Ankle Surg. 2007 Jan-Feb;46(1):21-6.

11.       Effect of partial medial meniscectomy on the proprioceptive function of the knee

Mustafa Karahan, Baris  Kocaoglu, Cengiz Cabukoglu, Umut Akgun, Rustu Nuran

Archives of Orthopaedic and Trauma Surgery December 10, 2009

12.       Effect of partial medial meniscectomy on the proprioceptive function of the knee.

Karahan M, Kocaoglu B, Cabukoglu C, Akgun U, Nuran R.

Arch Orthop Trauma Surg. 2010 Mar;130(3):427-31. doi: 10.1007/s00402-009-1018-2. Epub 2009 Dec 10.

13.       The effect of therapeutic ultrasound on metallic implants: a study in rats.

Kocaoğlu B, Cabukoglu C, Ozeras N, Seyhan M, Karahan M, Yalcin S.

Arch Phys Med Rehabil. 2011 Nov;92(11):1858-62. doi: 10.1016/j.apmr.2011.06.002.

 Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1.         ACL Rekonstrüksiyonu sonrası graft fiksasyon noktalarındaki iyileşme: Koyunlarda mekanik çalışma.

Dr. H. Kara, Dr. C. Çabukoğlu,Dr. M. Demirkaya, Dr. Y. Yıldırım, Dr. Z. Orhan

Düzce Tıp Fakültesi Dergisi Haziran 2000, sayı:1

2.         Türkiye’de artan Spina Bifida hastalığında görülen Kas İskelet Sistemi Sorunları

Doç. Dr. S. Yalçın, Dr. B. Erol, Dr. C. Çabukoğlu, Doç. Dr. N. Özaras

Dirim Aylık Tıp Gazetesi, Mayıs- Haziran 2001, Sayı: 3

3.         The effect of dehydration and irrigation on the healing of Achilles tendon: an experimental study.

Saygi B, Yildirim Y, Cabukoğlu C, Kara H, Ramadan SS, Esemenli T.

Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2008 Apr;14(2):103-9.

4.         Halluks Valgusda Yumuşak Doku Prosedürleri

Soft Tissue Procedures in Hallux Valgus Surgery

Kaya Hüsnü AKAN,Cengiz ÇABUKOĞLU

Turkiye Klinikleri J Orthop & Traumatol-Special Topics 2017;10(1):30-5

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler

1.         C. Tetik MD., C.Çabukoğlu MD.,B. Erol MD. Comparison of the Functional Evaluation Methods in Rat Sciatic Nevre Model. Ninth Annual Meeting of the American Society for Peripheral Nevre.

2.         S. Yalçın MD., M.Özek MD., C. Çabukoğlu MD Spinal Instrumentation in Very Young Children.  II Meeting of GLANeO May 15th  ,1999Orlando/ USA

3.         S. Yalçın MD., M.Özek MD., C. Çabukoğlu MD., N. Özaras MD. Spinal Instrumentation in Very Young Children.  EPOS 2001-20th  Anniversary  4-7th April 2001

4.         M. Bezer MD., S. Yalçın MD., B. Erol MD., C. Çabukoğlu MD. Experimental Spinal Fusion With Bioabsorbable Rods. Europan Spine Journal Vol 9 Number 4 August 2000

5.         M. Karahan MD., S. Yalçın MD., I. Menküer., C. Çabukoğlu MD., B. Saygı MD. The Spike Pattern of Elite Volletball Players With Suprascapular Nerve Palsy Compared to Healty Elite Volleyball Players:  A 3- D Motion analysis. European Society of Sports Traumatology Knee Surgery and Artroskopy France

6.         M. Karahan MD., S. Yalçın MD., B.Saygı MD., C. Çabukoğlu MD.,The Role of Meniscal Nerve Fibers in the Proprioceptive Function of the Knee. Euroean Society of sports Traumatology Knee Surgery and Artroscopy France

7.         S. Yalçın MD., M. Özek MD., C. Çabukoğlu MD., A. Dağçınar MD., R. Yılmaz MD. Single Stage Posterior Vertebrectomy in Young Children for the Treatment of Congenital Kyphosis and Scolisis. 5th International Congress on Spine Surgery 1999 Turkey

8.         S. Yalçın MD., M. Özek MD., C. Çabukoğlu MD.Kyphectomy and Stabilisation with Vertebral Screws in Spine Bifida. 5th International Congress on Spine Surgery 1999 Turkey.

9.         S. Yalçın MD., C. Çabukoğlu MD., B. Erol MD., N. Özaras MD., D. Ofluoğlu MD., Ç. Demirtürk. Prenatal Ultrasonographic Diagnosis of Spina Bifida in Turkey. 12th European Congress of Physical Medicine and Rehabilitation Turkey.

10.       N. Özaras MD., Z. Güven MD., D. Ofluoğlu MD., E. İlbuldu MD., S. Yalçın MD., C. Çabukoğlu MD., Ö.Kayhan MD., Botulinum Toxin in Spasticity of Cerebral Palsy. 12th   European Congress of Physical Medicine and Rehabilitation Turkey.

11.       D. Ofluoğlu MD., N. Özaras MD., S. Yalçın MD., C. Çabukoğlu MD., B. Erol MD., Ç. Demirtürk. Ambilation in Spina Bifida Children in Turkey  12th   European Congress of Physical Medicine and Rehabilitation Turkey.

12.       E. İlbuldu MD., D. Ofluoğlu MD., N. Özaras MD., S. Yalçın MD.C. Çabukoğlu MD., Z. Güven MD., S. İmamoğlu, Ö. Kayhan MD. Cerebral Palsy Oupatient Clinic. 12th   European Congress of Physical Medicine and Rehabilitation Turkey.

13.       S. Yalçın MD., C. Çabukoğlu MD., B. Erol MD., N. Özaras MD., D. Ofluoğlu MD., Ç. Demirtürk. Ortopaedic Deformities in Spina Bifida in Turkey. 12th   European Congress of Physical Medicine and Rehabilitation Turkey.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler

1.         Dr. M. Ünsal, Dr. C. Çabukoğlu, Dr. B. Erol. Karpal Kemiklerdeki Çökmenin Akrilik Kemik Çimentosu ile Önlenmesinde Koyun Semilunar Kemik modeli kullanımı. VII. Türk el ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi / İstanbul.

2.         Dr. C. Tetik, Dr. C. Çabukoğlu, Dr. B. Erol. Sıçanlarda Siyatik Sinir İyileşmesinde Fonksiyonel Değerlendirme Yöntemlerinin Yeni bir Sistemle Karşılaştırılması. VII. Türk el ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi / İstanbul.

3.         Doç. Dr. N. Özaras, Doç. Dr. S. Yalçın Dr. B. Güreri, Dr. C. Çabukoğlu, Dr. H. Kara. Ultrason Uygulamasının Metalik İmplantla Tespit Edilmiş Kırıkların İyileşmesine Etkisi. XVIII. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi / Antalya -2001

4.         Doç. Dr. N. Özaras, Doç. Dr. S. Yalçın, Dr. D. Ofluoğlu ,Dr. B. Güreri, Dr. C. Çabukoğlu, Dr. B. Erol Ç. Demirtürk, S. İmamoğlu.Spina Bifida Olgularında Serebral Palsi Bulguları.  XVIII. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi / Antalya -2001

5.         Doç. Dr. S. Yalçın, Dr. C. Çabukoğlu, , Dr. B. Erol,  Doç. Dr. N. Özaras, , Dr. D. Ofluoğlu.Türkiye’ de .Spina Bifida Tanısında Prenatal Ultrasonun Yeri. 44. Milli Pediatri Kongresi / Bursa – 2000

6.         Prof. Dr. O. Güven , Dr. M. Bezer, Dr. C. Çabukoğlu. AMBRI Sendromunda Klinik Değerlendirme. XV. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi / İstanbul – 1997

7.         Doç. Dr. S. Yalçın, Doç. Dr. N. Özaras, Dr. B. Erol, Dr. C. Çabukoğlu, Dr. M. Fatih, Dr. B. Güneri, Dr. H. Kaya. Ultrason Uygulamasının  Metalik İmplantla Tespit Edilmiş Kırıkların İyileşmesine Etkisi. XVII. Ulusal Oropedi ve Travmatoloji  Kongresi / Antalya -2001

8.         Doç. Dr. S. Yalçın Dr. B. Erol, Dr. M. Fatih, Dr. C. Çabukoğlu, Doç. Dr. N. Özaras. Ülkemizdeki Spina Bifida Hastalarında  Görülen Ortopedik  Deformiteler. XVII. Ulusal Ortoped, ve Travmatoloji Kongresi Antalya - 2001

9.         Dr. Cengiz Çabukoğlu, Prof. Dr. o. Güven, Dr. S. Sezgin, Prof. Dr. S. Küllü Sıçanlarda Laminektomi sonrası gelişen Epidural Fibrozis üzerine Kompresyon ve Kompresyon ve Distraksiyon Kuvvetlerinin Etkileri. XVII. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Antalya- 2001

10.       Doç. Dr. S. Yalçın, Dr. B. Erol, Dr. M. Fatih, Dr. C. Çabukoğlu Spina Bifidalı hastalarda Lomber Hiperlordozum Cerrahi Tedavisi. XVII. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Antalya- 2001

11.       Dr. C. Çabukoğlu, Nöromüsküler hastalıklarda pesplanus tedavisi.

12.       Dr. C. Çabukoğlu, Doç. Dr. K. Akan, Dr. A. Bilge, Dr. M Çakır Tibial Hemimelialarda fibulanın sentralizasyonu

Ödüller

1.         Sıçan Siyatik sinir modelinde fonksiyonel değerlendirme yöntemlerin yeni bir sistemle karşılaştırılması isimli çalışma ile Akif Şakir Şakar Bilimsel Ödülü Deneysel Çalışma Dalında İkincilik. 2001

2.         Akrilik Kemik çimentosu enjeksiyonu kemik doku desteğini yitirmiş interkalar kemiklerde oluşan çökmeyi önleyebilir. lX. Akif Şakir Şakar Bilmsel Ödülleri  2004

3.         Aşil Tendonu Tamirinde kullanılan dikiş materyallerinin tendonu tutma kapasiteleri XII. Akif Şakir ŞAkar Bilim Ödülleri Deneysel Çalışma Dalında Üçüncü 2007

 

Kurs, Kongre ve Sempozyum Katılımları

Kurs Katılımları 

Çocuk ortopedi 1. Kursu (1998)

Çocuk Ortopedi 2. Kursu (1999)

Çocuk Ortopedi 3. Kursu (2000)

Avrupa Pediatrik Ortopedi kursu (2005) (Viyana)

Avrupa Pediatrik Ortopedi kursu (2006) (Viyana)

Avrupa Pediatrik Ortopedi kursu (2007) (Viyana)

Avrupa Pediatrik Ortopedi kursu (2009) (Viyana)

Avrupa Pediatrik Ortopedi kursu (2012) (Viyana)

Omuz artroskopi kursu ( 2008) İngiltere/ Londra

Gelişimsel Kalça displazisinde Eğitimcinin eğitimci kursu ( 2013)

Ayak Cerrahisi Kursu ( 2016) (İstanbul acıbadem Üniversitesi) (Eğitimci Olarak)

Ayak Cerrahisi Kadavra Kursu ( Antalya Akdeniz Üniversitesi) (2017) ( Eğitimci olarak)

Kurum Üyelikleri

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği  Derneği

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Konseyi

Türkiye Pediatrik Ortopedi Derneği

İstanbul Tabip Odası