Bize Sorun

Aşağıdaki formu doldurarak bilgi talep edebilirsiniz.

Dr. Öğr. Üyesi Canan Yıldırım

Randevu Al Ahat Andican Çocuk Nörolojisi

Biyografi

1974 yılında Hatay’da doğmuştur. Lise öğreniminin ardından İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde başladığı tıp eğitimini 1997 yılında tamamlayarak tıp doktoru unvanı almıştır. İhtisasını ise 1997-2002 yılları arasında İstanbul Bakırköy Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde yapmış ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olmuştur.

2002-2004 yılları arasında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olarak aynı hastanede Çocuk nörolojisi ünitesinde çalışmalarına devam etmiş olan Uzm. Dr. Canan YILDIRIM, 2004-2007 yılları arasında ise Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Çocuk Nörolojisi üst ihtisasını almıştır.

Mecburi hizmet yükümlülüğünü 2008-2010 yılları arasında Diyarbakır Çocuk Hastanesi’nde yerine getirmiş olan Uzm. Dr. Canan YILDIRIM, 2010 yılında kısa süreli olarak Zeynep Kamil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, 2010-2013 yılları arasında ise özel bir hastanede görev yapmıştır. 2010-2014 yılları arasında Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı’nda akademik kurul üyesi ve nörolojik tıbbi danışman olarak çalışmalar yapmış, kurumun erken müdahale ünitesinin kurulumunda ve geliştirilmesinde, serebral palsi değerlendirme konseyinde aktif olarak görev almıştır.

Uzm. Dr. Canan YILDIRIM, 2013 yılından beri Atasehir’de hizmet veren özel kliniğinde ekibinde yer alan bir psikolog ve EEG teknisyeni ile beraber 0-18 yaş arası çocuk nörolojisini ilgilendiren sorunlarda nörolojik muayene, elektorensefalografi çekim ve değerlendirilmesi, gelişim testleri, bireysel ve aile terapileri alanlarında başarılı çalışmalarına devam etmektedir. Nisan ayı itibari ile İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi’nde göreve başlamıştır.

Eğitim

Eğitim

1996-2002 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce)

2003-2008 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi

2009-2012 Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Neonatoloji (Yenidoğan) Yan Dal Eğitimi

Yabancı Dil: İngilizce

Makale ve Yayınları

Makale ve Yayınları

  Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  1. Şiraneci R, Hatipoğlu N, Hatipoğlu H, Dündar K, Baygın L, Yıldız C, Türel Ö. Acute   arterial thrombotic purpura complicating varicella and the role of  hyperbaric oxygen as an adjunctive therapy.The Turkish Journal of Pediatrics, 46, 256-8 (2004)

  2. Yılmaz Y, Özdemir N, Ekinci G, Baykal T, Kocaman C.  Corticospinal Tract Involvement in a patient with 3-HMG Coenzyme A lyase Deficiency. Pediatric Neurology 35,139-141 (2006)
  3. Yılmaz Y, Kocaman C, Karabagli H, Ozek M. Is the brain biopsy obligatory or not for the diagnosis of Schilder’s disease? Review of the literature. Childs Nervous System 24(1):3-6 (2008) 
  4. Kocaman C, Yılmaz Y. Etiological analysıs of presumed perinatal stroke. Brain&Development  34, 133-39(2012
  5.  Bicer S, Beşer ÖF, Arslan G, Aksüyek E, Kocaman C, Adal E, Şiraneci R. Subakut Sklerozan Panensefalitli Çocuklarda retrospektif klinik değerlendirme. Nobel Medicus 9 (1), 49-55 (2013)
  6. Türel Ö, Yıldırım C , Yılmaz Y, Külekçi S, Akdaş F, Bakır M. Clinical characteristics and prognostic factors in childhood bacterial meningitis: a multicenter study. Balkan Medical Journal 30 (1), 80-84 (2013)
  7.  Ekinci O, Isık U,Gunes S, Kocaman C,  Killi Y, Guler G.  Self –concept in children and adolescents  with epilepsy : The role of family functioning  mothers ‘ emotional  symptoms and ADHD ,  Brain & Development 38 (2016)
  8. Coşkun Y,Akman İ,Yıldırım C, Demir MK.  A newborn with hemorrhagic meningoencephalitis due to Proteus mirabilis:  Drug Discoveries & Therapeutics. 10(6):334-337 (2016)
  9.  Kocaman Yıldırım C, Altunalan T, Acar G,Elbasan B, Gücüyener K. Cross-Cultural Adaptation of the Developmental Coordination Disorder Questionnaire in Turkish Children. Perceptual and Motor Skills 

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1. Sağlık N, Kavuncuoğlu S, Kocaman C, Kıyak E, Öztürk H. Bilateral Koanal Atrezinin Eşlik Ettiği Apert Sendromu: Olgu Sunumu. Jinekoloji Obstetrik Pediatri Dergisi, 6:61-4 (1998)

2. Yıldız C, Engerek N, Önal Z, Çöl D, Özgün H, Öztürk H.Cornelia de Lange Sendromu: Olgu Sunumu. Jinekoloji Obstetrik Pediatri Dergisi, 8:562-4 (2000)

3. Engerek N, Aksüyek E, Hatipoğlu N, Yıldız C, Hatipoğlu H, Çöl D, Özgün H, Şiraneci R, Öztürk H. Joubert Sendromlu Bir Olgu Sunumu. Jinekoloji Obstetrik Pediatri Dergisi, 8:50-2 (2000)

4. Önal Z, Önal H, Yıldız E, Kocaman Yıldız C, Şiraneci R. Prokalsitonin.Sendrom, 12:81-90 (2002)

5. Kocaman C, Yıldız H, Kavuncuoğlu S, Kıyak A, Akçay T, Özbek S, Şiraneci R. Preterm Bir Bebekte Nekrotizan Fasiit Olgu Sunumu. Jinekoloji Obstetrik Pediatri Dergisi, 9(2): 134-136, 2003

6. Kocaman C, Şiraneci R, Yıldız H, Yıldız E, Karlıklı Ö. Spastik Tetraparezili Bir Hastada Gangrenöz Stomatit (Noma) Olgu Sunumu. Jinekoloji Obstetrik Pediatri Dergisi, 9(2): 121-123 (2003)

7. Yıldız C, Yıldız H, Kavuncuoğlu S, Şiraneci R.Yenidoğan Sepsisi Erken Tanısında Prokalsitonin. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi.  46:90-97 (2003)

8. Kerimoğlu G, Kavuncuoğlu S, Arslan G, Kocaman C, Yıldız H, Aksüyek E, Kaya A.  Prematüre Bebeklerin Uzun Dönemdeki Nöromotor Gelişimleri. SSK Tepecik Eğitim Hastanesi Dergisi 14(1) :33-39 (2004)

9. Hatipoğlu H, Hatipoğlu N, Pinçe O, Yıldız C, Yıldız H, Şiraneci R, Aldemir H, Kıyak A.  Familial Hipofosfatemik Raşitizm: Olgu Sunumu.  Jinekoloji Obstetrik Pediatri Dergisi, 10(1):51-53 (2004)

10. Kocaman C, Yeşinel SY, Yeşinel S, Aksüyek E, Arslan G. Guillain Barre Sendromlu Çocukların Klinik ve Elektrofizyolojik Özellikleri. SSK Tepecik Eğitim Hastanesi Dergisi 15(2): 91-97 (2005)

11. Kocaman C, Yeşinel SY, Yeşinel S, Aksüyek E, Arslan G. Çocukluk Çağı Başlangıçlı Bir Multipl Skleroz Olgusu. Jinekoloji Obsetrik Pediatri Dergisi 11(2):81-84, (2005)

12. Yolcu ÖÜ, Kocaman C, Arslan G, Aksüyek E. Topiramat'ın Üriner Sistem Taşları ile İlişkisi. Sendrom 17(11):70-75, (2005)

 13. Yılmaz Y, Kocaman C, Özdemir N.  Carbamazepine in the treatment of the chorea and overview of the literature. Marmara Medical Journal 19 (1),27-29 (2006)

 14. Özdemir N, Kocaman C, Baykal T, Berber M, Yılmaz Y. Nöbet ve/veya Akut Ensefalopati ile Başvuran Hastalarda Nörometabolik Hastalıklar: Üç Vaka Sunumu. Çapa Çocuk Dergisi 6(4):278-281 (2006)

15. Kocaman C, Işık O, Arslan G, Aksüyek E, Şiraneci R .‘Ischemic stroke associated with the use of short term oral methylphenidate’ Gülhane Tıp Dergisi 48:169-171 (2006)

16. Kocaman C, Yolcu ÜÖ, Arslan G, Aksüyek E, Adal E. Akut Dissemine Ensefalomiyelit Olgu sunumu. Göztepe Tıp Dergisi, 21(2):99-101 (2006)

17. Köroğlu S, Arslan G, Aksüyek E, Kocaman C, Adal E. Çocuklarda antiepileptik ilaçların serum lipid profiline etkisi. Jinekolojik Obstetrik Pediatri Dergisi (JOP) 12(3): 114-119 (2006)

18. Kocaman C, Yılmaz Y, Akman İ, Canpolat C. Çocuklarda inme etyolojisinde doğal inhibitör eksikliği:üç olgu sunumu. Türk Pediatri Arşivi 42(4):165-169 (2007)

19. Biçer S, Kocaman C, Arslan G, Aksüyek E, Arslan M, Uzuner S. Bir Nörokutanöz Melanozis Olgusu. JOPP dergi 1(3):139-141 (2009)

20. Biçer S, Kocaman C,Arslan G, Aksüyek E, Uzuner S. A Case of Neurocutaneous Melanozis Case Report. Yeditepe Medical Journal 5(18):417-420 (2011)

21.Uğraş M, Küçük Ö,Yıldırım Kocaman C, Vitrinel A. Muskuler Distrofi ve Transaminazlar. J Kartal TR 25 (3):187-190 (2014)

22. Çimen D,Yıldırım C, Aldudak B. Echocardiografic evaluation of patients with subacute sclerosing panencephalitis. Dicle Medical Journal. 41(1):54-58 (2014)

    Uluslararası Kongre Bildirileri

1. Yıldız H, Karabıyık N, Kavuncuoğlu S, Özbek S, Yıldız C, Palabıyık M, Engerek N, Hatipoğlu N,  Altuncu E, Bilgiç E, Mutlu N. Neonatal Mortality Results in Our Neonatology Unit in the Year 2002. 1st Congress of Union of Mediterranean Neonatal Societies (UMENS), İstanbul, 2003.

   2.  Yıldız H, Yıldız C, Kavuncuoğlu S, Öztürk Ertem İ, Arslan G, Aksüyek E, Öztüregen E.
  The Neurodevelopmental Outcome in High Risk Preterm Infants at 12-18 Months Corrected         Age in Our Neonatology Unit. 1st Congress of Union of Mediterranean Neonatal Societies (UMENS), İstanbul, 2003.

3. Kocaman C, Yılmaz Y ‘ Etiological analysis of 38 children with congenital hemiparesis due to antenatal stroke preliminary results’, 7th European Congress of the European Pediatric Neurology Society & 9th Congress of the Turkish Child Neurology Society, Sözlü bildiri Kuşadası- Turkey, 24-29 September 2007

4. Demirel U, Kocaman C, Yılmaz Y ‘Clinical features and etiologic factors in 126 children with spastic hemiparesis’, 7th European Congress of the European Pediatric Neurology Society & 9th Congress of the Turkish Child Neurology Society, Kuşadası- Turkey, 24-29 September 2007

5. Yaluğ K, Kocaman C, Yılmaz Y ‘ Historical profile and etiological analysis of infantile epilepsies in Turkey: The differences between infantile spasm and noninfantile spasm epilepsies, 7th European Congress of the European Pediatric Neurology Society & 9th Congress of the Turkish Child Neurology Society, Kuşadası- Turkey, 24-29 September 2007

   6. Türel Ö, Soysal A, Kocaman C, Yılmaz Y, Kulekci S, Akdas F, Mcintosh EDG, Bakir M. ‘ Cost Burden of Paediatric meningitis,septicemia and pneumonia in Istanbul’, 5th World Congress of the World Society for Pediatric Infectious Diseases- WSPD, Bangkok- Thailand, 15-18 November 2007

   7.  Aydogmus C, Besnili D, Turel O, Kayserili H, Kocaman C, Abdullayev A, Munipoglu G, Hatipoglu N, Hatipoglu H, Siraneci R. ‘A case report with Griscelli syndrome’, 3rd Europediatrics Congress, Istanbul-Turkey, 14-17 June 2008

Kurs, Kongre ve Sempozyum Katılımları

Türk Neonatoloji Derneği

Pediatri Uzmanlık Akademisi Derneği

Türk Çocuk Nörolojisi Derneği

Türk Tabipler Birliği

Türk Pediatri Kurumu

European Pediatric Neurology Society

Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı ve Türk Uyku Tıbbı Derneği