Doktorunuza Sorun

Aşağıdaki formu doldurarak bilgi talep edebilirsiniz.

Dr. Öğr. Üyesi Canan Akbaş

Randevu Al Ahat Andican Radyasyon Onkolojisi
Onkoloji

Biyografi

1973 İstanbul doğumlu. İlkokul ve ortaöğretimi İstanbul’ da tamamladıktan sonra, 1989 da İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’ne başladı. Uzmanlık eğitimini de 2000 yılında İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü’nde tamamladı. Şubat 2018 tarihinden itibaren Okan Üniversitesi Hastanesi Radyasyon Onkolojisi bölümünde Yrd. Doç. Dr. görevine başlamış bulunmaktadır. Evli ve iki çocuk annesidir.

Eğitim

1989 - İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi

2000 - İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Uzmanlık

YABANCI DİL

İngilizce

Makale ve Yayınları

YAYINLAR

Radiotherapy Oncology , Vol .55 , Supplement 1 , May 2000 “Re-irradiation of recurrent nasopharengeal carcinoma”

Türk Onkoloji Derneği , Cilt 15 , Sayı 1 , 2000 “Maffucci Sendromuna Eşlik Eden Hemanjiyoendotelyoma : Vaka sunumu”

Türk Onkoloji Derneği , Cilt 16 , Ek:1 , Ekim 2001 “Serviks Kanserinin Küratif Radyoterapisinde Doz hızı , BED , Yerel Kontrol , Geç Yan Etki İlişkisi

Ulusal Kanser Kongresi ( UKK ) 1999 poster sunumu

Malign Meningiomada Kombine Tedavi Sonuçları

Prostat Kanserinin Radikal Radyoterapi ile Tedavisi

Evre II Testis Seminomu Tanılı Hastalarda Radyoterapinin Sağkalıma Etkisi

Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi 2000 ( UROK ) sözel bildiri

Nazofarenks Kanseri Yineleme Tedavisinde LDR İstanbul- Töre Brakiterapi Aplikatörünün Kullanımı ve Sonuş Değerlendirilmesi

UROK 2002 poster sunumu

Opere Edilmiş Olarak Başvuran Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Olgularımızın Retrospektif Değerlendirilmesi

Kurs, Kongre ve Sempozyum Katılımları

22 Ekim 2016 İstanbul TROD Radyoimmünoterapi Kursu

1- 2 Kasım 2013 İstanbul ; ‘VI. Evidence Based Multidisciplinary Neurooncology Symposium ’

30 Haziran- 2 Temmuz 2011 İstanbul ; Estro Kursu ‘ Multidisciplinary Management of Head and Neck Tumors ’

17-21 Mayıs 2009 Milan ; Estro Kursu “IMRT and Other Conformal Techniques in Practice”

9-13 Mart 2008 İstanbul ; Estro Kursu “Modern Brachytherapy”

27-31 Mayıs 2007 İzmir ; Estro Kursu “Target Volume Determination in Radiotherapy”

18-20 Mayıs 2006 Heidelberg , 7th Teaching Course on IMRT

27-29 Mayıs 2005 İzmir ; “2D to 3D ; Imaging and Radiotherapy Planning” kursu

3-4 Kasım 2000 İstanbul Radyasyon Onkolojisi Derneği “Temel İstatistik ve Endometrium Kursu”

26-27 Kasım 1999 İstanbul , Radyasyon Onkolojisi Derneği “Serviks Kanserinde Eğitim Kursu”

4-9 Ekim 1997 İzmir, Estro Kursu “Evidence – Based Radiation Oncology ; Principles and Methods”