Doktorunuza Sorun

Aşağıdaki formu doldurarak bilgi talep edebilirsiniz.

Prof. Dr. Bahadır Üskül

Randevu Al Ahat Andican Göğüs Hastalıkları
Uyku Laboratuvarı

Biyografi

Tıp eğitimine İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde başlayıp, uzmanlık eğitimini Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tamamlamıştır. İstanbul Bilim Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak dersler vermiştir. Türk Toraks Derneği Araştırma Projesi kapsamında "Türkiye'nin Akciğer Kanser Haritası"nın yürütülmesinde yardımcı araştırmacı olarak görev yapmıştır. Türk Toraks Dergisinde 5 yıl editör yardımcılığı yapmıştır. Southern Medical Journal, International Journal of COPD, American Journal of Case Reports, Lung India'da hakem olarak görev üstlenmiştir. Journal of Respiratory Research' da editöryal kurul üyesidir. Başarılarının getirdiği birçok ödülü ve teşekkür belgesi bulunmaktadır. “Sigara Kullanan Kronik Astımlı Hastalarda Oral Montelukast Sodyum, Flutikazon Propiyonat ve Plasebonun Etkinlik ve Güvenilirliğini İnceleyen Klinik Çalışma” ve "Pulmoner Emboliye Tedavi Yaklaşımında Haftada Bir Defa SSR126517E Enjeksiyonunu Değerlendiren Klinik Çalışma” başlıklı uluslar arası çok merkezli araştırmalarda yardımcı araştırmacı olarak görev almıştır. Tanısal ve girişimsel bronkoskopi yöntemlerini, özellikle ileri evre KOAH'lı hastalarda bronkoskopik endobronşiyal valf yöntemini başarıyla uygulamaktadır. 

Eğitim

1995 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp (Çapa) Fakültesi mezunu.

1995 - 2000 SB İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ nde Göğüs Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi

2000 – 2005 SB İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ nde Göğüs Hastalıkları Uzmanı,

2005 – 2010 SB İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ nde Göğüs Hastalıkları Başasistanı,

2010 SB İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ nde Göğüs Hastalıkları Doçenti oldu.

2010 – Eylül 2016 Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi

2013 – 2014 İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Eylül 2016 – Halen T.C. Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Eylül 2016 – Halen Okan Üniversitesi Tıp Hastanesi

Makale ve Yayınları

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:

A1. S. Evman, V. Baysungur, L. Alpay, B. Uskul, A.K. Misirlioglu, S. Kanbur, T. Dogruyol, “Management and Surgical Outcomes of Concurrent Tuberculosis and Lung Cancer”, Thorac Cardiovasc Surg, 2016 Apr 25.

A2. Baysungur V, Tezel C, Ergene G, Sevilgen G, Okur E, Üskül T.B., Halezeroglu S, "The Autologous Pleural Buttressing of Staple Lines in Surgery for Bullous Lung Disease", Eur J Cardiothorac Surg, 2010 Jun 22.

A3. Üskül, T.B., V. Baysungur, F. Aksoy, F.E. Turan, G. Sevilgen, H. Turker, S. Halezeroglu, "Combined Use of Transbronchial Needle Aspiration and PET/CT in Mediastinal Nodal Staging of Non Small Cell Lung Cancer", Multidisciplinary Respiratory Medicine, 4, 8-14 (2009).

A4. Üskül, T.B., H. Turker, A. Kant, M. Partal, "Comparison of Bronchoscopic Washing and Gastric Lavage in the Diagnosis of Smear-Negative Pulmonary Tuberculosis", South Med J, 102, 154-158 (2009).

A5. Üskül, T.B., H. Turker, O.U. Bayraktar, M. Onemli, "A Case Report of Bronchogenic Carcinoma Developing During a Long-Term Course of Pulmonary Langerhans' Cell Histiocytosis", Inter Med, 48, 359-362 (2009).

A6. Üskül T.B., H. Türker, O. Celenk, M. Önemli, E. Köroğlu, M. Sarı, "Idiopathic Chronic Eosinophilic Pneumonia in a Patient with Asthma", Multidisciplinary Respiratory Medicine, 4, 301-304 (2009).

A7. Üskül, T.B., H. Turker, I.S. Dincer, A. Melikoglu, O. Tasolar, C. Tahaoglu, "A Primary Tracheal Carcinoid Tumor Masquerading as Chronic Obstructive Pulmonary Disease", South Med J, 101, 546-549 (2008).

A8. Üskül, T.B., R. Baran F.E., Turan, O. Sogukpinar, F. Aksoy, H. Turker, "Endoscopic Removal of a Chondromatous Hamartoma by Bronchoscopic Electrosurgical Snare and Argon Plasma Coagulation",Monaldi Arch Chest Dis, 67, 238-240 (2007).

A9. Üskül, T.B., H. Türker, C. Ülman, M. Ertuğrul A., Selvi, A. Kant, S. Arslan, M. Özgel, "The Relation of the Pleural Thickening in Tuberculosis Pleurisy with the Activity of Adenosine Deaminase", Monaldi Arch Chest Dis, 63, 101-107 (2005).

A10. Özvaran, M.K., Y. Ersoy, Üskül T.B., E. Ünver, E. Yalçın, R. Baran, R.C. Morice, "Pleural Complications of Pulmonary Hydatid Disease", Respirology, 9, 115-119 (2004).

A11. Yılmaz, A., Üskül T.B., B. Bayramgürler, R. Baran, "Cell Type Accuracy of Transthoracic Fine Needle Aspiration Material in Primary Lung Cancer", Respirology, 6, 91-94 (2001).

B. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler :

B1. H. Türker, B. Üskül, Ö. Ünal Bayraktar, S. Boğa, A. Kant, F. Emre Taşolar, Ö. Devran, Ö. Saniye İçmeli, M. Çiftçi, “Akciğer Tüberkülozuna Eşlik Eden Tüberküloz Plörezi ve Dil Tüberkülozu Olgusu”, Respir Case Rep, 2, 60-63 (2013).

B2. Üskül, T.B., H. Türker, M. Gökçe, A. Kant, S. Arslan, F.E. Turan., "CT-Guided Transthoracic Fine Needle Aspiration of Pulmonary Lesions: Accuracy and Complications in 134 Cases", Tüberküloz ve Toraks Dergisi,57, 177-185 (2009).

B3. Üskül, T.B., V. Baysungur, M. Gökçe, F. Aksoy, B. Ocaklı, Ö. Bayraktar, F.E. Turan, M.Sarı, G. Sevilgen, G. Ergene, H. Türker, S. Halezeroğlu, "Mediastinal Lenfadenopatisi Olan Akciğer Kanseri Olgularında Transbronşiyal İğne Aspirasyonunun Tanısal Değeri", Tur Toraks Der, 9, 99-103 (2008).

B4. Üskül, T.B., H. Türker, F.E. Turan, Ö.Ü. Bayraktar, A. Melikoğlu, C. Tahaoğlu, B. Öz, "Multipl Miyelomun İlk Bulgusu Olarak Plevral Efüzyon", Tüberküloz ve Toraks Dergisi, 56, 439-442 (2008).

B5. Üskül, T.B., H. Türker, A. Melikoğlu, A. Yılmaz, S. Boğa, C. Ülman, "Value of Transbronchial Needle Aspiration in the Diagnosis of Endobronchial Malignant Lesions", Tüberküloz ve Toraks Dergisi, 55, 259-265 (2007).

B6. Üskül, T.B, H. Türker, S. Arslan, A. Selvi, A. Kant, "Use of Fiberoptic Bronchcoscopy in Endobronchial Foreign Body Removal in Adults", Turkish Respiratory Journal, 8, 39-43 (2007).

B7. Üskül, T.B., A. Selvi, A. Melikoğlu N., Varol, H. Türker, "Göğüs Hastalıkları Kliniğinde Yatan Hastalarda Anksiyete Ve Depresyon Düzeyleri İle Sosyodemografik Faktörlerin Ve Hastalık Tanılarının İlişkisi", Akciğer Arşivi, 7, 11-15 (2006).

B8. Üskül, T.B., H. Türker, A. Melikoğlu, "Bilateral Plevral Efüzyonla Başvuran Karbamazepine Bağlı Lupus Olgusu", Akciğer Arşivi, 7, 121-124 (2006).

B9. Üskül, T.B., M. Ertuğrul, A. Selvi, A. Mihmanlı, İ. Zindancı, H. Türker, "A Rare Association: Castleman's Disease and Pemphigus Vulgaris", Tüberküloz ve Toraks Dergisi, 53, 172-176 (2005).

B10. Üskül, T.B., "Sanal bronkoskopi", Akciğer Arşivi, 6, 44-48 (2005).

B11. Sevim, T., G. Ataç, G. Horzum, C. Tahaoğlu, T.B. Üskül, "Tracheobronchopathia Osteochondroplastica: a Case Report", Turkish Respiratory Journal, 3, 72-75 (2002).

B12. Özvaran, M.K., T.B. Üskül, Y. Ersoy, S. Düzgün, N. Altuntaş, H. Ergin, "Manyetik Rezonans Anjiografi İle İntralober Sekestrasyonun Tanısı", Solunum, 4, 34-37 (2002).

B13. Düzgün, S., A. Yılmaz, A. Selvi, A. Somay, T.B. Üskül, B. Bayramgürler, H. Kuzu, "Primer Mediastinal Liposarkom", Solunum, 4, 264-267 (2002).

B14. Özvaran, MK., A. Yılmaz, Y. Ersoy, T.B. Üskül, H. Okur, E. Ünver, S. Düzgün, E. Yalçın, R. Baran, "The Role of Open Lung Biopsy in the Diagnosis of Diffuse İnterstitial Lung Disease", Turkish Respiratory Journal, 2, 28-31 (2001).

B15. Düzgün, S., T.B. Üskül, K. Özvaran, N. Altuntaş, R. Baran, İ. Rozanes, "Hemoptizi Tedavisinde Bronşiyal Arter Embolizasyonu", Solunum, 2, 52-55 (2000).

B16. Özvaran, M.K., M. Ertuğrul, T.B. Üskül, M. Tor, S. Düzgün, R. Baran, "Pulmoner Embolide Klinik, Radyolojik Ve Predispozan Faktörlerin Değerlendirilmesi", Göztepe Tıp Dergisi, 15, 93-95 (2000).

B17. Güneylioğlu, D., A. Baran, B. Bayramgürler, S. Arslan, T.B. Üskül, Ç. Uyanusta, "Caplan Sendromu: Bir Olgu Nedeniyle", Solunum Hastalıkları, 11, 415-418 (2000).

B18. Yılmaz, A., T.B. Üskül, S. Düzgün, R. Baran, E. Akkaya, F. Aksoy, A. Atasalihi, "Cell Type Accuracy of Bronchoscopic Biopsy Specimens in Primary Lung Cancer", Turkish Respiratory Journal, 1, 17-20 (2000).

B19. Özvaran, M.K., E. Ünver, T.B. Üskül, Y. Ersoy, İ. Dilek, E. Yalçın, S. Düzgün, R. Baran, "An Evaluation of Diagnosis and Treatment of Pulmonary Hydatid Cyst in Patients Over 50 Years Old", Turkish Respiratory Journal, 1, 11-13 (2000).

B20. Yılmaz, A., R. Baran, B. Bayramgürler, E. Karahallı, S. Unutmaz, T.B. Üskül, "Lung Cancer in Non-Smokers", Turkish Respiratory Journal, 1, 14-16 (2000).

B21. Bayramgürler, B., T.B. Üskül, S. Düzgün, E. Akkaya, A. Yılmaz, "Akciğer Kanserli Olguların Sigara Alışkanlığı Açısından Değerlendirilmesi", İstanbul Tıp Dergisi, 3, 31-33 (1999).

B22. Aksoy, F., A. Yılmaz, B. Bayramgürler, S. Unutmaz, T.B. Üskül, H. Kuzu, "Periferik Ve Santral Yerleşimli Epidermoid Karsinomlarda Histopatolojik Farklılıklar", Türk Patoloji Dergisi, 12, 40-41 (1996).

Kurs, Kongre ve Sempozyum Katılımları

  Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlilik Kurulu Sertifikası, 2002

  Interventional Bronchoscopy Course, Marseille, France, November 26-28, 2008. European Association for Bronchology and Interventional Pulmonology (EAB).

  Bronchoscopy Course, Golnik, Slovenia, October 5-7, 2007. ERS School Course.

  Medical Thoracoscopy Course, Marseille, France, December 6-8, 2006. ERS School Course.

  Girişimsel Bronkoskopi Kursu, İstanbul, Türkiye, 10-11 Mart 2006. Türk Toraks Derneği Okulu-Avrupa Solunum Derneği Okulu Merkezi Kursu.

  Transbronchial Needle Aspiration Course, Ancona, Italy, November 14-18, 2005. ERS School Course.

  Rijid Bronkoskopi Kursu, Ankara, Türkiye, 30 Nisan-2 Mayıs 2003. Türk Toraks Derneği Merkezi Kursu.

  Uyku Derneği 4. Polisomnografi Sertifika Programı, İstanbul, Türkiye, 9-10 Kasım 2012.

Kurum Üyelikleri

  • Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği
  • Türk Toraks Derneği
  • Akciğer Kanserleri Derneği
  • Uyku Derneği
  • European Respiratory Society
  • Asian Pacific Society of Respirology