Doktorunuza Sorun

Aşağıdaki formu doldurarak bilgi talep edebilirsiniz.

Dr. Öğr. Üyesi Bahadır Alan

Randevu Al Ahat Andican Kardiyoloji

Biyografi

1980 yılında Ankara’da doğan Bahadır Alan, ilkokul ve ortaokulu İstanbul’da, liseyi ise sırasıyla İstanbul ve Konya’da bitirdi. 1999 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden 2005 yılında dönem birincisi olarak mezun oldu. 2005 Eylül Tıpta Uzmanlık Sınavıyla Kardiyoloji ihtisası için Ege Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalında eğitime başlayan Dr.Alan 2011 yılında Kardiyoloji uzmanı oldu. Zorunlu hizmetini 2011-2013 yılları arasında Nusaybin Devlet Hastanesinde tamamladı. Sorasında Manisa Özel Sekiz Eylül Hastanesinde (2013-2014) ve İzmir Özel Atakalp Hastanesinde (2014-2016) Kardiyoloji Uzmanı olarak çalıştı. 

Eğitim

İlgi Alanları:  Girişimsel Kardiyoloji ve Kardiyak Görüntüleme

Öğrenim Durumu:

Tıpta Uzmanlık 2005-2011: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı

Lisans 1999-2005: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Yabancı Dil : İngilizce

Makale ve Yayınları

Eserler:

Yayınlar-Sunumlar:

  • Cardiogenic Shock’- Bahadır Alan, Filiz Özerkan. Türkiye Klinikleri J Surg Sci 2007,3(46):87-94.
  • 'Diyabetes Mellitus ve Kardiyovasküler Komplikasyonlarının önlenmesinde bir tedavi hedefi olarak RAS’ –Bahadır Alan, Filiz Özerkan. Türk Kardiyoloji Seminerleri Dergisi Ekim 2007 sayısı
  • ‘Hipertansiyon Kombinasyon Tedavisinde RAAS blokerleri’–Bahadır Alan, Filiz Özerkan. Türk Kardiyoloji Seminerleri Dergisi Haziran 2008.
  • ‘ARB’ler ve diyabetin önlenmesi’-Bahadır Alan, Filiz Özerkan. KardiyoART dergisi Temmuz 2009.
  • Pulmoner arteriyel hipertansiyonda genetik, hücresel ve moleküler mekanizmalar. Bahadır Alan, Sanem Nalbantgil.Anadolu Kardiyol Derg 2010; 10: Özel Sayı 1; 9-13
  • Son Dönem Kalp Yetmezliği Hastalarının Otolog Kök Hücre Transplantasyonu ileTedavisinde Geç Dönem Takip Sonuçlarımız - Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 11. Ulusal Kongresi sözel bildiri (S-035)- Ekim 2010 - P. Öztürk, M. Ayık, E. Oğuz, Ç. Engin, T. Yağdı, E. Pektok, B. Alan, S. Nalbantgil, M. Özbaran.
  • Bir üniversite hastanesi kardiyoloji kliniğinde akut koroner sendrom tanısı ile tedavi edilen olguların ahstane içi ve uzun dönem mortalite değerlendirme. 27. Ulusal Kardiyoloji Kongresi.  Poster Sunum- 27-20 Ekim 2011.
  • Pulmoner Hipertansiyon, Aves Yayıncılık, 2012. Pulmoner Arteriyel Hipertansiyonda Genetik, Hücresel ve Moleküler Mekanizmalar sayfa:43-55. Bahadır Alan, Asude Durmaz, Sanem Nalbantgil.

Kurs, Kongre ve Sempozyum Katılımları

Üyelikler: Türk Kardiyoloji Derneği, Europan Society of Cardiology, Türk tabipler Birliği