Doktorunuza Sorun

Aşağıdaki formu doldurarak bilgi talep edebilirsiniz.

Dr. Öğr. Üyesi Arzu Seyhan Karatepe Haşhaş

Randevu Al Ahat Andican Göz Sağlığı ve Hastalıkları

Biyografi

8 Nisan 1982’de Ankara’da doğdu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 2006 yılında mezun oldu. Tıp Fakültesindeki eğitim sırasında Viyana Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde staj gördü. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Kliniği’nde göz ihtisasını tamamladı. Asistanlık sürecinde İsviçre’de European Glaucoma Society’nin düzenlediği Glokom tanı, tedavi ve cerrahileri eğitimini tamamlayarak sertifika aldı. Fransa’da Brest Üniversitesi Göz Kliniği’nde Kornea, oküler yüzey ve refraktif cerrahi departmanında gözlemci olarak bulundu. Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde mecburi hizmetini tamamladı. Avrupa’da göz uzmanlık sınavı olarak kabul edilen ‘European Board of Ophthalmology’ sınavı diploması (FEBO) ve dünya genelinde geçerliliği olan ‘International Council of Ophthalmology (ICO)’ diplomalarına sahiptir. Ocak 2017’den itibaren Okan Üniversitesi Hastanesi’nde hizmet vermektedir. Evli ve bir çocuk annesidir.

Eğitim

Özel İlgi Alanları:

Glokom, Katarakt

Eğitim Bilgileri:

İlkokul: Aliye Pozcu İlkokulu- Mersin (1988-1993)

Lise ve Ortaokul: Çankaya Anadolu Lisesi- Ankara (1993-2000)

Lisans: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi- Ankara (2000-2006)

İhtisas: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Kliniği-İzmir (2007-2012)

Oftalmoloji Alanındaki Başarılar:

Türk Oftalmoloji Derneği İzmir Şubesi Ege Bölgesi asistan birinciliği-2012

‘International Council of Ophthalmology (ICO) The Basic Science’ sertifikası -2013

‘International Council of Ophthalmology (ICO) The Theoretical Optics and Refraction’ sertifikası-2014

‘International Council of Ophthalmology (ICO) The Clinical Science’ sertifikası-2015

‘European Society of Cardiovascular Surgeons’ (ESCVS) 64.International Congress Young Investigator Award-Vascular: Best Oral Presentation 1st Prize: ‘Assessing the effect of carotid endarterectomy on choroidal thickness’-2015

‘European Board of Ophthalmology’ sınavı diploması (FEBO)-2016

 Yabancı Diller: Almanca, İngilizce

Makale ve Yayınları

Yayınlar

A Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:

A1. Karatepe Hashas AS, Goktas A, Atas M. ‘‘Isolated multipl pigment epithelial detachments with unknown cause. ’’ Case Rep Ophthalmol Med. 2014. Doi: :289107.

A2. Ataş M, Demircan S, Karatepe Hashas AS, Gülhan A, Zararsiz G. ‘‘Comparison of Corneal Endothelial Changes Following Phacoemulsification with Transversal and Torsional Phacoemulsification Machines.’’ Int J Ophthalmol. 2014; 7:822-827.

A3. Atas M, Arifoglu HB, Karatepe Hashas AS, Sarli B, Demircan S, Ozkose A, Goktas A. ‘‘Systemic Endothelial Function in Primary Open Angle Glaucoma.’’ J Ophthalmol. 2014. doi: 529082.

A4. Atas M, Karatepe Hashas AS, Demircan S, Sarıguzel FM, Baskan B, Yuvacı I, Pangal E, Celik I, Zararsiz G. ‘‘The Investigation of HCV RNA in Tear Fluid and Aqueous Humor in Patients with Anti-HCV Antibody Positive Who Underwent Cataract Surgery.’’ Ocul Immunol Inflamm.2014; 11:1-5.

A5. Afrashi F, Karatepe Hashas AS, Shahbazov C, Arici M, Yikilmaz MS, Deveci R, Karacali S, Sahar U. ‘‘Reliability of intravitreal nepafenac in rabbits.’’ J Ocul Pharmacol Ther. 2015; 31:43-50.

A6. Arifoglu HB, Karatepe Hashas AS, Atas M, Sarli B, Ozkose A, Demircan S. ‘‘Systemic Endothelial Function in cases with wet-type age-related macular degeneration.’’ Aging Clin and Exp Res. 2016t;28:853-856. A7. Arifoglu HB, Karatepe Hashas AS, Ersekerci TL, Atas M. Full thickness macular hole following intravitreal ranibizumab injection for diabetic macular edema; a rare complication or coincidence? Indian J Ophthalmol.2015; 63:362-363

A8. Duru N, Duru Z, Çiçek A, Altınkaynak H, Karatepe Hashas AS, Arifoğlu HB. Does Valsalva Maneuver Affect Corneal Morphology in Eyes with Keratoconus? Eye Contact Lens. 2016;0:1-5.

A9. Karatepe Hashas AS, Arifoglu HB, Yuce Y, Duru N, Ulusoy DM, Zararsiz Gokmen. Evaluations of Corneas in Eyes with Isolated Iris Coloboma. Curr Eye Res. 2016; 7:1-6.

A10. Duru N, Ulusoy DM, Özköse A, Ataş M, Karatepe Hashas AS, Ataş F, Arifoğlu HB, Yılmaz U. Choroidal changes in pre-eclampsia during pregnancy and the postpartum period: comparison with healthy pregnancy. Arq Bras Oftalmol. 2016 ;79:143-6.

A11. Duru N, Hashas OE, Goktas E, Duru Z, Arifoğlu HB, Ulusoy DM, Karatepe Hashas AS, Ataş M. Corneal Sublayers Thickness in Patients With Mitral Valve Prolapse. Eye Contact Lens. 2016 Jul 12. A12. Çiçek A, Duru N, Duru Z, Altunel O, Haşhaş AS, Arifoğlu HB, Alabay B, Ataş M. The assessment of choroidal thickness with spectral-domain optical coherence tomography during Valsalva maneuver. Int Ophthalmol. 2016 Sep 12.

A13. Karatepe Hashas AS, Altunel O, Sevınc E, Duru N, Alabay B, Altuner Torun Y. Evaluating Anterior and Posterior Segment Parameters of Eyes in Children with Celiac Disease. JAAPOS. [Accepted]

B Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:

B1. Ataş M, Demircan S, Karatepe Hashas AS, Gülhan A, Zararsiz G. ‘‘Intraoperative parameters and postoperative endothelial cell changes comparison of transversal and torsional phacoemulsification machines.’’ XXXI ESCRS Congress, Amsterdam, 2013.

B2. Mentes J, Nalcaci S, Karatepe Hashas AS. ‘‘An Unusual Case: Spontaneous regression of idiopathic macular hole from stage 1b to stage 1a without vitreofoveal separation.’’ 13th EURETINA Congress, Hamburg, 2013.

B3. Hashas OE, Karatepe Hashas AS, Yilmaz MF, Gencpinar T, Atas M, Albayrak G, Zararsiz G. ‘‘Assessing the effect of carotid endarterectomy on choroidal thickness’’ 64th ESCVS Congress, Istanbul, 2015. (Young Investigator Award-Vascular: Best Oral Presentation 1st Prize- En İyi Sözlü Sunum Ödülü)

B4. Karatepe Hashas AS, Altunel O, Sevınc E, Duru N, Alabay B, Altuner Torun Y. Evaluating Anterior and Posterior Segment Parameters of Eyes in Children with Celiac Disease. XXXIV ESCRS Congress, Copenhagen , 2016.

B5. Karatepe Hashas AS, Arifoglu HB, Yuce Y, Duru N, Ulusoy DM, Zararsiz Gokmen. Evaluations of Corneas in Eyes with Isolated Iris Coloboma. XXXIV ESCRS Congress, Copenhagen , 2016.

C. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:

C1. Palamar M, Karatepe AS, Eğrilmez S, Yağcı A. ‘‘Skleroderma olgularında kornea ve ön kamaranın Pentacam ile değerlendirilmesi.’’ Türk Oftalmoloji Dergisi. 2011; 41:221-224.

C2. Karatepe AS, Palamar M, Eğrilmez S, Yağcı A. ‘‘Menstrüel siklusun ön kamara parametreleri üzerine etkisinin Pentacam ile araştırılması.’’ Türk Oftalmoloji Dergisi. 2013; 43: 15-18.

C3. Karatepe AS, Palamar M, Eğrilmez S, Yağcı A. ‘‘Sürücü Belgesi Sahiplerinin Geç Dönem Görsel Yeterlilikleri.’’ Türk Oftalmoloji Dergisi. 2013; 43:183-185.

C4. Karatepe AS, Ataş M, Altunel O, Demircan S, Yuvacı İ. ‘‘Koroid Osteomu Olan Bir Olgunun ‘Geliştirilmiş Derin Görüntüleme’ Mod Optik Koherens Tomografi İle Değerlendirilmesi.’’. 2014; Ret-Vit 22:61-64.

C5. Ataş M, Karatepe AS, Demircan S, Başkan B, Yüce Y, Zararsız G. ‘‘İç Anadolu Bölgesindeki Senil Kataraktlı Hastaların Demografik Özellikleri ve Komorbit Hastalıklar.’’ Glo- Kat. 2014; 9:195-199.

C6. Ataş M, Demircan S, Pangal E, Karatepe A, Gülhan A, Özköse A, Başkan B. ‘‘Torsiyonel Mod (OZil) Fakonun Farklı Enerji Salınımlarında Etkinliğinin Araştırılması.’’ Glo-Kat. 2014; 9:112-116.

C7. Karatepe Hashas AS, Atas M, Goktas A, Gulhan A, Sarlı B, Zararsız G. ‘‘İntravitreal Ranibizumab Enjeksiyonunun Kardiak İskemik Parametreler ve Vasküler Endotelyal Fonksiyon Üzerine Etkilerinin İncelenmesi.’’ Ret-Vit. (kabul edildi).

C8. Duru N, Göktaş E, Duru Z, Arifoğlu H, Karatepe Hashas AS , Altunel O, Atas M. ‘‘Açlık ve Dehidratasyonun Göz İçi Basıncı ve Ön Segment Parametreleri Üzerine Etkisi.’’ Glo-Kat. (kabul edildi).

C9. Karatepe AS, Köse S, Eğrilmez S. ‘‘Sağlıklı Bireylerde Kontrast Duyarlık Düzeylerini Etkileyen Faktörler: ''Ön Çalışma''’’. Türk Oftalmoloji Dergisi (kabul edildi).

D Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:

D1. Karatepe AS, Köse S, Eğrilmez S. ‘‘Sağlıklı bireylerde kontrast duyarlık düzeylerini etkileyen faktörler.’’ TOD 43. Ulusal Kongresi, Antalya, 2009.

D2. Menteş J, Ateş Y, Karatepe AS, Nalçacı S, Afrashi F, Erakgün T, Akkın C. ‘‘İdiyopatik maküla deliği olgularında vitreoretinal yüzey özellikleri. ’’ TOD 44. Ulusal Kongresi, Antalya, 2010.

D3. Karatepe AS, Palamar M, Eğrilmez S, Yağcı A. ‘‘Sürücü belgesi sahiplerinin geç dönem görsel yeterlilikleri. ’’ TOD 44. Ulusal Kongresi, Antalya, 2010.

D4. Eğrilmez S, Karatepe AS, Palamar M, Yağcı A. ‘‘Pellusid marjinal dejeneresanslı gözlerde hilal biçimli rezeksiyonla astigmatizma düzeltilmesi. ’’ TOD 44. Ulusal Kongresi, Antalya, 2010.

D5. Karatepe AS, Menteş J, Afrashi F, Erakgün T, Nalçacı S, Akkın C. ‘‘İdiyopatik maküla deliği olgularında spektral- domain optik koherens tomografi bulgularının postoperatif görsel sonuçlara etkisi. ’’ TOD 45. Ulusal Kongresi, Girne, KKTC, 2011.

D6. Palamar M, Karatepe AS, Eğrilmez S, Yağcı A. ‘‘Menstrüel siklusun ön kamara parametreleri üzerine etkilerinin incelenmesi. ’’ TOD 45. Ulusal Kongresi, Girne, KKTC, 2011.

D7. Karatepe AS, Menteş J, Nalçacı S, Afrashi F, Erakgün T, Akkın C. ‘‘İdiyopatik tam kat maküla deliği olgularında vitreoretinal yüzey özellikleri. ’’ TOD 46. Ulusal Kongresi, Antalya, 2012.

D8. Ataş M, Karatepe AS, Demircan S, Başkan B, Yüce Y, Zararsız G. ‘‘Katarakt Hastalarının Epidemiyolojik Özellikleri ve Komorbit Hastalıklar. ’’ TOD 47. Ulusal Kongresi, Antalya, 2013.

D9. Yüce Y, Karatepe AS, Ataş M. Tanı konulması güç bir olgu: Multiple myelom keratopatisi.’’ TOD 47. Ulusal Kongresi, Antalya, 2013.

D10. Karatepe AS, Göktaş A, Yüce Y, Ataş M. ‘‘Koroideremi tanı ve takibinde ‘geliştirilmiş derin görüntüleme’ mod optik koherens tomografi kullanımı.’’ TOD 47. Ulusal Kongresi, Antalya, 2013.

D11. Ataş M, Başkan B, Demircan S, Pangal E, Yuvacı İ, Karatepe AS, Zararsız G. Glokom hastalarında uzun dönem RNFL tekrarlanabilirliği. TOD 48. Ulusal Kongresi, Antalya, 2014.

D12. Ulusoy MO, Kıvanç SA, Atakan M, Uzun Ö, Öztürk Şahin B, Olcaysu OO, Karatepe AS, Zorlu Öztürk S, Türker İ. Diabetes Mellitus’lu hastalar tehlikenin farkında mı? TOD 49. Ulusal Kongresi, İstanbul, 2015.

D13. Duru N, Duru Z, Karatepe Haşhaş AS, ArifoğluHB, Altınkaynak H, Ulusoy DM, Yuvacı İ, Ataş M. Akromegali hastalarında gözyaşı osmolaritesi ve gözyaşı değişikliklerinin değerlendirilmesi. TOD 49. Ulusal Kongresi, İstanbul, 2015.

D14. Erin Ulusoy DM, Özköse A, Duru N, Tedik M, Duru Z, Karatepe Haşhaş AS, Ataş M. Behçet hastalarında ön segment parametrelerinin Pentacam Scheimpflug kamera ile değerlendirilmesi. TOD 49. Ulusal Kongresi, İstanbul, 2015.

D15. Duru N, Duru Z, Karatepe Haşhaş AS, ArifoğluHB, Altınkaynak H, Ulusoy DM, Demircan S, Ataş M. Sistemik Lupus Eritematozus hastalarında makula kalınlığının değerlendirilmesi. TOD 49. Ulusal Kongresi, İstanbul, 2015.

D16. Tedik M, Duru N, Duru Z, Karatepe Haşhaş AS, Özköse A, Altunel O, Ataş M. Oruç tutan sağlıklı bireylerde göziçi basıncının değerlendirilmesi. TOD 49. Ulusal Kongresi, İstanbul, 2015.

D17. Karatepe Haşhaş AS, Göktaş E, Duru N, Ataş M, Demircan S. Asimetrik keratokonus hastalarının optik koherens tomografi bulguları. TOD 50. Ulusal Kongresi, Antalya, 2016.

D18. Duru N, Duru Z, Çiçek A, Altınkaynak H, Karatepe Haşhaş AS, Arifoğlu HB. Valsalva manevrasının keratokonuslu gözlerde kornea morfolojisine etkisi. TOD 50. Ulusal Kongresi, Antalya, 2016.

D19. Özköse A, Duru N, Duru Z, Altunel O, Karatepe Haşhaş AS, Arifoğlu HB, Alabay B, Ataş M. Valsalva manevrasının koroid kalınlığına etkisinin spektraldomain optik koherens tomografi (OKT) ile değerlendirilmesi. TOD 50. Ulusal Kongresi, Antalya, 2016.

Kurs, Kongre ve Sempozyum Katılımları

Kurs Katılımları

Katıldığı Uluslararası Kurs, Kongre ve Seminerler:

15-16 Ocak 2010: 4th EGS course , Cenevre/İsviçre

8-12 Eylül 2012: 30 Congress of ESCRS Milan/İtalya

4-6 Şubat 2014: Johnson & Johnson Vision Care Institute, Kontakt Lens Uygulamalı Kursu Prag/ Çek Cumhuriyeti

10-14 Eylül 2016: 34. Congress of ESCRS Kopenhag/Danimarka

Katıldığı Ulusal Kurs, Kongre ve Seminerler:

10-12 Nisan 2009: TOD 29. Nisan Kursu, Ankara

11-15 Kasım 2009: TOD 43. Ulusal Kongresi, Antalya

2-4 Nisan 2010: TOD 30. Nisan Kursu, Ankara

29 Eylül-3 Ekim 2010: TOD 44. Ulusal Kongresi, Antalya

21-23 Ocak 2011: TOD 32. Kış Sempozyumu: Oftalmolojide Zor Olgular: Sorundan Çözüme, Eskişehir

1-3 Nisan 2011: TOD 31. Nisan Kursu, Ankara

23 Haziran 2011: TOD Oftalmolojide Eğitim Buluşması, İzmir

24-26 Haziran 2011: TOD 24. Yaz Sempozyumu: Oftalmolojide Tartışmalı Konular, İzmir

5-9 Ekim 2011: TOD 45. Ulusal Kongresi, Kıbrıs

19-22 Ocak 2012:TOD 33.Kış Sempozyumu: Retinanın Vasküler Hastalıkları ve Komplikasyonları, Antalya

5-6 Mayıs2012: TOD Oküloplastik Cerrahi Birimi, 1. Video- Cerrahi Sempozyumu, İzmir

29-30 Eylül 2012: 3.Esat Işık Uygulamalı Optik, Refraksiyon ve Az görme Rehabilitasyonu Kursu, İzmir

17-21 Ekim 2012: TOD 46. Ulusal Kongresi, Antalya

21-23 Haziran 2013: TOD 26. Yaz Sempozyumu: Oftalmolojide Tartışmalı Konular, İzmir

6-10 Kasım 2013: TOD 47. Ulusal Kongresi, Antalya

7-8 Aralık 2013: 1. Retina Günleri, İstanbul

27-29 Haziran 2014: VRC birimi Canlı Cerrahi Sempozumu/ Mediterranean Retina Meeting Birleşik Toplantısı, İzmir

16-18 Mayıs 2014: TRİO(Türkiye için Oftalmoloji) Retina Toplantısı, Muğla

26-28 Haziran 2015: TOD 28. Yaz Sempozyumu, İzmir

4-8 Kasım 2015: TOD 49. Ulusal Kongresi, İstanbul

5-6 Aralık 2015: 2. Tıbbi Retina Günleri, İstanbul

22-24 Ocak 2016: TOD 37. Kış Sempozyumu: Pediatrik Oftalmoloji, Antalya

1-3 Nisan 2016: TOD 36. Nisan Kursu, Ankara

9 Kasım 2016: Tıbbi Retina-Vitreoretinal Cerrahi BİLEP Kursu, Antalya

9-13 Kasım 2016: TOD 50. Ulusal Kongresi, Antalya

Kurum Üyelikleri:

Türk Oftalmoloji Derneği (TOD)

Türk Oftalmoloji Deneği Genç Oftalmologlar (TOD-GO)

European Society of Cataract and Refractive Surgeons (ESCRS)

ESCRS Young Ophthalmologists

Türk Tabipler Birliği