Bize Sorun

Aşağıdaki formu doldurarak bilgi talep edebilirsiniz.

Dr. Öğr. Üyesi Ali Kaan Ataman

Ahat Andican Acil Servis

Biyografi

Dr. Ali Kaan Ataman 1988 yılında Diyarbakır'da doğdu. İlkokul ve liseyi İstanbul’da okuduktan sonra 2005-2011 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tıp eğitimi aldı. 2 yıl Tekirdağ’da mecburi hizmetini tamamladıktan sonra 2013-2017 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Acil Tıp ABD’da acil tıp uzmanlık eğitimi aldı. 2018-2019 yıllarında Şırnak Cizre Devlet Hastanesi’nde çalıştıktan sonra 2019 yılında Newyork King County Hastanesi'nde observer olarak bulundu. 2019 yılından beri İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi'nde Acil Servis öğretim üyesi hekimi olarak çalışmaktadır.

Eğitim

Görevler

  • Pratisyen hekim T.C. Sağlık Bakanlığı Tekirdağ Saray Devlet Hastanesi 2011-2013
  • Arş. Gör. Dr. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı 2013-2017
  • Uzman Dr. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı 2017-2018
  • Uzman Dr. Şırnak Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi 2018-2019
  • İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi, 2019-Günümüz

Projelerde Yaptığı Görevler

  • PCI Kapasitesi Olmayan Merkezlerde Fibrinoliz Projesi -Göğüs Ağrılarını Yaşatalım Eğitim Programı Katılımcısı-12-13 Mayıs 2018, Ankara

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler 

  • Türkiye Acil Tıp Derneği, 2013-halen
  • Türk Tabipler Birliği, 2013-halen

Bilimsel Kurullardaki Görevler

  • Türkiye Acil Tıp Derneği Havayolu Çalışma Grubu üyesi

Makale ve Yayınları

A. Uluslararası bilimsel toplantılarda Sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

1. Ataman AK, Kandemir T. Kafamın İçindeki Canavar. 6th. Eurasian Congress on Emergency Medicine &14th Turkish Emergency Medicine Congress, 8-11 November 2018, Antalya, Turkey. Abstract book, page 464.
2. Ataman AK, Bayram B,Hocaoglu N,Yıldıztepe E, Kalkan Ş. Evaluation of Potential Drug-Drug Interactions in Critical Area of the Emergency Department. 9th Asian Conference on Emergency Medicine & 13th Turkish Emergency Medicine Congress, 22-25 November 2017, Antalya, Turkey. Abstract book, page 793.(sözlü bildiri)
3. Ozgur S, Ataman AK, Gurunluoglu İO,Yanturalı S. Tekrarlayan bir Senkop Sebebi;Karotis Sinüs Hipersensitivitesi. 9th Asian Conference on Emergency Medicine & 13th Turkish Emergency Medicine Congress, 22-25 November 2017, Antalya, Turkey. Abstract book, page 734.(sözlü bildiri)
4. Ataman AK, Bayram B, Ozgur S. Skin Lesions in Carbonmonoxide Poisining; Two Case Reports. 9th Asian Conference on Emergency Medicine & 13th Turkish Emergency Medicine Congress, 22- 25 November 2017, Antalya, Turkey. Abstract book, page 542.
5. Poyraz B, Ataman AK, Şancı E, Oray NÇ. Gebelikte kırmızı bayrak: baş ağrısı. 5th Eurasian Congress on Emergency Medicine &12th Turkish Emergency Medicine Congress, 10-13 November 2016, Antalya, Turkey. Abstract book, page 279.

B. Yazılan / çevirilen uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler 

1. EMRA / Acil Tıbbın Temelleri / Bölüm 13 : Nefes Darlığı

C . Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

1. Ataman AK, Aslan AT, Yener G, Kutluk K. Yaşlı ihmal ve istismarı. 53. Ulusal Nöroloji Kongresi, Kasım 2017, Antalya. Bildiri Kitabı SF292.
2. Ataman AK, Bayram B. Difüzyon MRG’nin kafa travmasında kullanımı. 1. Türkiye Acil Tıp Derneği Kurs Günleri Kongresi, Mart 2017, Antalya,Türkiye. Bildiri Kitabı Sf45.
3. Ataman AK , Bayram B. Coumadin kullanımına bağlı spontan intestinal intramural hematom. 11. Türkiye Acil Tıp Kongresi, Ekim 2015, KKTC. Bildiri kitabı SF124.

D. Diğer görev ve belgeler

1.Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği İzmir Şubesi Gençlik Birimi,“İlk Yardım Eğitimi”

Kurs, Kongre ve Sempozyum Katılımları

Davetli Konuşmacı ve Eğitimci Olarak Katıldığı Bilimsel Toplantılar

1. 10th Mediterranean Emergency Medicine Congress, 22-25 September 2019, Dubrovnic, “Working as an Emergency Medicine Specialist in a War Zone”
2. 3.TATD Kurs Günleri Kongresi, 27-30 Mart 2019, Antalya, “HFO2-NIMV Kursu Eğitmeni ve Pratik Uygulayıcısı”
3. 6th Eurasian Congress on Emergency Medicine &14th Turkish Emergency Medicine Congress, 8-11 November 2018, Antalya, Turkey. “Mekanik Ventilatörde Kötüleşen Hasta” sunumu.
4. 12.Acil Tıp Asistan Sempozyumu 5-7 Mayız 2017,Adana “Antiaritmik İlaç Farmakolojisi” sunumu.

Dinleyici Olarak Katıldığı Bilimsel Toplantılar

1. 10th Meditterranean Emergency Medicine Congress, 22-25 September 2019, Dubrovnic
2. 3.TATD Kurs Günleri Kongresi, 27-30 Mart 2019, Antalya
3. Emirates Society of Emergency Medicine Conference, ESEM2018, 13-15 December 2018, Dubai
4. 6th Eurasian Congress on Emergency Medicine & 14th Turkish Emergency Medicine Congress, 8-11 November 2018, Antalya
5. 53.Ulusal Nöroloji Kongresi, 24-30 Kasım 2017, Antalya
6. 9th Asian Conference on Emergency Medicine & 13th Turkish Emergency Medicine Congress, 22-25 November 2018, Antalya
7. TATD 5. Ulusal Yaz Sempozyumu,”Acil Tıpta Güncellemeler”, 29 Eylül-1 Ekim 2017, İzmir
8. 12. Acil Tıp Asistan Sempozyumu, 5-7 Mayıs 2017,Adana
9. 1.TATD Kurs Günleri Kongresi, 30 Mart-2 Nisan 2017, Antalya
10. 4th Eurasian Congress on Emergency Medicine, 13-16 November 2014, Antalya

Kurs Katılımları

1. 9th Asian Conference on Emergency Medicine & 13th Turkish Emergency Medicine Congress, Ultrasound Workshop, 22-25 Kasım 2017, Antalya
2. Kritik Hasta Yönetimi Kursu, 30 Mart-2 Nisan 2017, Antalya
3. Periferik Sinir Bloğu Kursu, 30 Mart-2 Nisan 2017, Antalya
4. Nörogörüntüleme Kursu, 30 Mart-2 Nisan 2017, Antalya
5. Çalışma Planlama Kursu, 30 Mart-2 Nisan 2017, Antalya
6. ECMO Kursu, 30 Mart-2 Nisan 2017, Antalya
7. Acil Tıpta Kırmızı Bayraklar Kursu, 30 Mart-2 Nisan 2017, Antalya
8. Niteliksel Araştırma Yöntemleri Kursu, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi, 27-28 Şubat 2017,İzmir
9. Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi, 24 Mart-30 Mayıs 2016, İzmir
10. Acil Serviste Kapnografi Kursu, 10 Eylül 2015, İzmir
11. İleri EKG Kursu, 5-6 Aralık 2014, İzmir
12. 4th Eurasian Congress on Emergency Medicine, Advanced USG Workshop, 13-16 November 2014, Antalya
13. İleri Hava Yolu Yönetimi Kursu, 26-27 Eylül 2014, Antalya
14. Temel Ultrasonografi Eğitim Programı, 1-2 Şubat 2014, İzmir
15. Acil Serviste Kritik Hasta Yönetimi Eğitim Programı, 21-22 Aralık 2013, İzmir
16. Acil Tıp Asistan Oryantasyon Eğitim Programı, 18-20 Aralık 2013, Izmir