Bize Sorun

Aşağıdaki formu doldurarak bilgi talep edebilirsiniz.

Uzm. Dr. Ahmet Eryılmaz

Ahat Andican Acil Servis
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Biyografi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı Dr. Ahmet Eryılmaz evli ve bir çocuk babasıdır. Yenidoğan ve çocuk yoğunbakım üzerine bilgi ve deneyim sahibidir. Klinik pratiğinde; tanı, tetkik ve tedavi konusunda son guideline’lara uygun olarak çalışmalarına devam etmektedir. Bilgilerini güncel tutmak için pediatrik gelişmeleri ilgiyle takip eden Dr. Ahmet Eryılmaz, uyguladığı her tedavi ve müdahaleyi titizlikle, özenle, dikkatle ve ilk günkü heyecanla yapmayı amaç edinmiştir. Mesleğini icra ederken en büyük motivasyon kaynağı; hastaları ve yakınlarının; kendisinin uyguladığı tedavilere güvenmesidir.

Eğitim

Eğitim

 • Tıp Eğitimi: Karadeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi (15.01.2011/TRABZON)
 • Tıpda Uzmanlık Eğitimi: Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi (11.06.2018/KONYA)

Yabancı Dil

 • İngilizce

Uzmanlık ve Tıbbi İlgi Alanları

 • Sağlam Çocuk İzlemi
 • Yenidoğan
 • Prematürite
 • Gastro-Özefageal Reflü Hastalığı
 • Hipersensitivite Reaksiyonları
 • Enfeksiyonlar
 • Döküntülü Hastalıklar
 • Romatolojik Hastalıklar.

Sağlam çocuk izleminin amacı; çocukluk çağında bazı hastalıklar ve sakatlıkları önlemek, önlenebilir ölümleri azaltmak, gelişimi desteklemek ve kişilerin sağlıklı erişkinler olarak yaşamlarını sürdürmelerini sağlamaktır. Sağlam çocuk izlemi; öykü, fizik muayene, büyüme ve gelişmenin değerlendirilmesi, bağışıklık, tarama testleri ve sağlık danışmanlığını kapsayan bir temel sağlık hizmetidir.

Makale ve Yayınları

1. HH. Emiroglu, M. Emiroglu, H. Akbulut, A. Eryilmaz, RO. Bayram, A. Yuksel, MA. Agır. Clinical characteristics in children with celiac disease: a single center results, Journal of Contemporary Medicine 2017; 7(4): 333-339

2. A. Eryilmaz, B. Kara, M. Emiroglu, Y. Koksal. Selçuk Üniversitesi Çocuk Onkoloji Servisinde Febril Nötropeni Tanısıyla Takip Edilen Hastalarda Solunum Yolu Paneli İncelemesi. 12. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, 2019, Bildiri ve Konuşma Metinleri Kitabı: 177.

Kurs, Kongre ve Sempozyum Katılımları

Kurs Katılımları

 • Neonatal Resusitasyon Programı Uygulayıcı Sertifikası / Türkiye Halk Sağlığı Kurumu (25 - 27 Haziran 2014)
 • Çocuklarda İleri Yaşam Desteği / Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği (21-22 Nisan 2017)

Sempozyum ve Kongre Katılımları

 • 60. Türkiye Milli Pediatri Kongresi (9 - 13 Kasım 2016)
 • 14. Uluslararası Katılımlı Çocuk Alerji ve Astım Kongresi (22 - 25 Nisan 2019)
 • Türk Pediatri Kongresi (28 Nisan - 02 Mayıs 2019)
 • 64. Türkiye Milli Pediatri Kongresi (15-22 Aralık 2020)

Kurum Üyelikleri

 • Türk Tabipler Birliği - İstanbul Tabip Odası