Doktorunuza Sorun

Aşağıdaki formu doldurarak bilgi talep edebilirsiniz.

Doç. Dr. Adnan Ayvaz

Randevu Al Ahat Andican Çocuk Nörolojisi

Biyografi

1965 yılında Trabzon’da doğan Dr. Adnan Ayvaz ilkokul, ortaokul ve lise (Sağmalcılar Lisesi) eğitimini İstanbul’da tamamladı. 1984 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesine girdi ve 1990 yılında başarıyla mezun oldu. Erzurum İspir merkez sağlık ocağı ve Trabzon Maçka merkez sağlık ocağında ki pratisyen hekimlik çalışmalarından sonra tıpta uzmanlık sınavını  (TUS) kazanarak 1996 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesinde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlık eğitimine başladı. 2002 yılında pediatri uzmanı olarak görev aldığı Trabzon Sürmene Devlet Hastanesinde beş yıl çalıştı. 2007 yılında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi pediatri bölümüne yardımcı doçent unvanı ile öğretim üyesi olarak atandı. Aynı üniversitede öğretim üyesi olarak çalışmaya devam ederken 2008 yılında yandal uzmanlık sınavını (YDUS) kazanarak çocuk nörolojisi yandal uzmanlık eğitimine başladı. 2011 yılında devlet hizmeti yükümlülüğü nedeniyle Şanlıurfa Çocuk Hastanesinde çocuk nörologu olarak bir buçuk yıl çalıştı. Mecburi hizmet sonrası üç buçuk yıl görev yaptığı İstanbul Özel Erdem hastanesinde çalışmaktayken 2015 yılında başvurduğu doçentlik sınavını başarıyla geçerek Doçent Doktor unvanını kazandı. Aralık 2016 tarihi itibariyle ataması yapılarak Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nöroloji bölümünde öğretim üyesi olarak görevini sürdürmektedir.  

Eğitim

Uzmanlık ve Tıbbi İlgi Alanları:

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

Çocuk Nöroloji Uzmanı

Eğitim:

Cumhuriyet Üniversitesi,Tıp Fakültesi, Pediatri Öğretim Üyeliği

Çeşitli pediatri dersleri

Pratik dersler

Sunum

Toplantı konuşmaları

Seminerler

Yabancı Dil:

İngilizce

Makale ve Yayınları

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:

1. Ayvaz A, Nur N, Engin A, Çetinkaya S. Sivas il merkezinde yaşayan ilkokul birinci sınıf öğrencisi çocuklarda hepatit B ve hepatit C yaygınlığı. Türk Ped Arş 2010; 45: 132-6

2. Nur N, Cetinkaya S, Yilmaz A, Ayvaz A, Bulut MO, Sumer H. Prevalence of hypertension among high school students in a Middle Anatolian Province of Turkey. J Health Popul Nutr 2008; 26: 88-94

3.  Cetinkaya S, Nur N, Ayvaz A, Ozdemir D,  Kavakcı Ö. Sosyoekonomik durumu farklı üç ilköğretim okulu öğrencilerinde akran zorbalığının depresyon ve benlik saygısı düzeyiyle ilişkisi. Anatolian Journal of Psychiatry 2009; 10 (2):151-158

4. Sonmez FM, Odemis E, Ahmetoglu A, Ayvaz A. Brainstem encephalitis and acute disseminated encephalomyelitis following mumps. Pediatr Neurol 2004; 30: 132–134.

5. Alparslan O, Demirel Y, Ayvaz A. Determining the knowledge levels of midwives about vaccines in Sivas, Turkey. Sci Res Essays 2012; 7(44): 3809-3815.

6. İçağasıoğlu D, Ayvaz A, Akyol M. Onychomadesis: A new side effect of sodiım valproate therapy in children? Archives of Neuropsychiatry 2011; 48: 79-81.

7. İçağsıoğlu FD, Atalar M, Ayvaz A, Kaya A. Acute demyelinating encephalomyelitis presenting with a mass lesion. J Pediatr Neurol 2011; 9: 101-104.

8. Ayvaz A, Atalar M, Koçak O, İçağasıoğlu FD. Three Cases of Walker Warburg Syndrome. Journal of Clinical and Analytical Medicine. (DOI: 10.4328/JCAM.833) Publihed Online: 09.11.2011.

9. Ayvaz A, İçağasıoğlu FD. Reflex Sympathetic Dystrophy in Children. Journal of Clinical and Analytical Medicine. (DOI: 10.4328/JCAM.838) Publihed Online: 25.12.2011

10. Ayvaz A, İçağasıoğlu FD, Hasbek Z, Erselcan T. Monitoring the Risk of Decreasing Bone Mineral Density in Children Receiving Valproate. (DOI: 10.4328/AEMED.94). J Ann Eu Med 2016;4 (3): 77-82

11. Çağlar A, Ayvaz A, Güzelçiçek A, Yıldırım A, Karaarslan U, Babayiğit A, Duman M. Predictive Factors for Clinical Severity and Cardiopulmonary Arrest in Pediatric Electrical Injuries in Southeastern Turkey. Pediatr Emer Care 2016;00: 00–00

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

1. Ayvaz A, Baki A. Seasonal distributions of aeroallergens in the atmosphere of Trabzon, Turkey. XXII Congress of the Europan Academy of Allergology and Clinical Immunology Abstract Book. s.397. EAACI (Europan Academy of Allergology and Clinical Immunology) Allergy as a Global Problem 2003, 7–11 June 2003, Paris, France.

2. Tanzer F, Ayvaz A, Fırat M, Sancaktar M. Alkaptonuria: A rare metabolic disorder a report of three patients (two siblings and other patient). Journal of Inherited Metabolic Disease 2007; 30 (suppl 1): 46. SSIEM (Society for the Study of Inborn Errors of Metabolism) Annual Symposium 4-7 September 2007, Hamburg, Germany

3. Tanzer F, Sancaktar M, Büyükayhan D, Ayvaz A. Neonatal biotinidase screening in the four cities of central Anatolia. Arch Dis Child 2008; 93 (suppl II): A243-A245. 2nd Congress of the European Academy of Paediatrics- EAP, 24-28 October 2008, Nice, France.

4. Ayvaz A, Içağasıoğlu D. The effects of valproic asid monotherapy on the body’s vitamin K status in children. European Journal of Paediatric Neurology 17 S (2013) S63-64. 10th EPNS (European Paediatric Neurology Society) Congress, 25-28 September 2013, Brussels, Belgium.

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler :

1. Aslan Y, Ayvaz A, Yıldıran A, Orhan F, Saruhan H, Peru H, Şen Y, Mutlu M. Nekrotizan enterokolit: 62 olgunun değerlendirilmesi. Pediatrik Cerrahi Dergisi 2001;15: 20–27.

2. Ayvaz A, Baki A, Gedik Y. Doğu Karadeniz bölgesindeki çocuklarda allerji deri testi (skin prick test) sonuçları. Türkiye Klinikleri Alerji-Astım Dergisi 2003; 5: 80–84.

3. Ödemiş E, Ayvaz A, Orhan F, Sönmez FM. Doğu Karadeniz bölgesinde kabakulağa bağlı ciddi komplikasyonlar. Yeni Tıp Dergisi 2004; 21 (5): 263–265.

4. Ayvaz A, Güngör N, Topbaş M, Yıldızlar O, Çan E, Akkol N. Trabzon Sürmene Devlet Hastanesi Acil polikliniğine başvuran çocuk hastaların özellikleri. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2007; 29 (4): 84–89.

5. Cebe A, Ayvaz A, Yıldız N, Çetinkaya S. Sivas İlinde çocukluk çağı idrar yolu enfeksiyonlarında idrar kültür sonuçları: İlk tedavi seçimi nasıl olmalıdır? Van Tıp Dergisi 2008; 15 (1): 7–17

6. Ayvaz A, Baki A, Doğan C. Trabzon atmosferindeki aeroallerjenlerin mevsimsel dağılımı. Astım Allerji İmmunoloji Dergisi 2008; 6 (1): 11–16

7. Çetinkaya S, Nur N, Ayvaz A, Özdemir D. Bir üniversite hastanesinde hemodiyaliz ve sürekli ayaktan periton diyalizi hastalarında depresyon, anksiyete düzeyleri ve stresle başa çıkma tutumları. Nöropsikiyatri Arşivi 2008; 45: 78–84

8. Cebe A, Ayvaz A, Çetinkaya S. Ateşli çocuklarda Yale gözlem ölçeği. Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi 2008; 17(4): 230–237

9. Çetinkaya S, Nur N, Ayvaz A, Özdemir D. Sivas il merkezinde yaşayan hemodiyaliz hastalarının depresyon ve anksiyete düzeyleri. Türkiye Klinikleri Nefroloji Dergisi 2008; 3(2):56–63

10. Çetinkaya S, Nur N, Ayvaz A, Sümer H. Yeni bir öğrenim modeli probleme dayalı öğrenimde ilk yıl deneyimimiz. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2008; 30 (2-3-4): 53-57

11. Ayvaz A, İçağasıoğlu D, Nur N, Çetinkaya S, Baysal A. Orta Anadolu bölgesi Sivas’ta çocukluk çağı mantar zehirlenmeleri: 79 olgunun özellikleri. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2009; 10 (1): 3 – 5

12. İçağasıoğlu FD,  Ayvaz A, Koçak O, Atalar M, Kaya A, Gültekin A. Akut dissemine ensefalomyelit olgularının değerlendirilmesi. Cumhuriyet Med J 2010; 32 (2): 220-225

13. Ayvaz A, Tanzer F. Glycogen storage disease type 1a: a case report. Cumhuriyet Med J 2010; 32 (1): 115-117

14. Tanzer F, Ayvaz A, Fırat M, Sancaktar M. Three case reports of alkaptonuria, a rare metabolic disease, in two first-degree relatives and one patient. Cumhuriyet Med J 2010; 32 (2): 235-237

15. Ayvaz A, Hoşnut FÖ, Aybar MD. Serebral Palsili Çocuk Hastada Süperior Mezenter Arter (Wilkie) Sendromu. İKSST Derg 2016; 8(2):114-116

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

1. Aslan Y, Orhan F, Yıldıran A, Ayvaz A, Saruhan H, Mutlu M. Nekrotizan enterokolit: 62 vakanın analizi. X. Ulusal Neonatoloji Kongresi Özet Kitabı. s.38,26–30 Mart 2000, Antalya.

2. Ayvaz A, Güngör N, Topbaş M, Yıldızlar O, Çan E. Bir ilçe devlet hastanesi acil polikliniğine başvuran hastaların özellikleri. 50. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, Fin-Türk Pediatri Günleri Program Kitabı. s 51, 8–12 Kasım 2006, Antalya.

3. Ayvaz A, Cebe A, Yıldız N. Çocuklarda idrar yolu enfeksiyonu patojenleri ve ampirik antibiyotik seçimleri. 51. Türkiye Milli Pediatri Kongresi Bilimsel Program, Konuşma Özetleri, Serbest ve Poster Bildiri Özetleri Kitabı. s 261-2, 7–11 Kasım 2007, Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.

4. Tanzer F, Ayvaz A, Sulanç E. Glikojen depo hastalığı tip Ia (Bir vaka nedeniyle). 51. Türkiye Milli Pediatri Kongresi Bilimsel Program, Konuşma Özetleri, Serbest ve Poster Bildiri Özetleri Kitabı. 7–11 Kasım 2007, Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.

5. Ayvaz A, İçağasıoğlu DF, Nur N, Baysal A. Çocuklarda mantar zehirlenmeleri: 79 olgunun özellikleri. 52. Türkiye Milli Pediatri Kongresi 10–14 Kasım 2008, Antalya.

6. İçağasıoğlu DF, Ayvaz A, Koçak O, Atalar MH, Gültekin A. Akut dissemine ensefalomyelit olgularının değerlendirilmesi. 11. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi 27–29 Mayıs 2009, İstanbul.

7. Atalar MH, İçağasıoğlu DF, Şener RN, Ayvaz A. Adrenolökodistrofi: proton manyetik rezonans spektroskopi ve diffuzyon ağırlıklı görüntüleme bulguları. 11. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi 27–29 Mayıs 2009, İstanbul.

8. Ayvaz A, İçağasıoğlu DF, S. Uğurlu. Çocuklarda refleks sempatetik distrofi. 11. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi 27–29 Mayıs 2009, İstanbul.

9. Atalar HM, Ayvaz A, İçağasıoğlu D, İnci F. Parankimal nörokütanöz melanozis: MR bulguları. TURKRAD, Türk Radyoloji Bülteni Eki (2009/cilt 15, ek 1). 30. Ulusal Radyoloji Kongresi 4–9 Kasım 2009, Antalya.

10.  Bozdoğan A, İçağasıoğlu FD, Gültekin A, Ayvaz A. Hipoksik iskemik ensefalopatisi olan yenidoğanlarda aktivin A düzeyleri. 12. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi 26–29 Mayıs 2010, Konya.

11Ayvaz A, Atalar M, Koçak O, İçağasıoğlu FD. Walker Warburg sendromlu olgularımız. 12. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi 26–29 Mayıs 2010, Konya.

12. İçağasıoğlu D, Ayvaz A. Çocukluk çağı baş ağrılarının prospektif değerlendirilmesi. 12. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi 26–29 Mayıs 2010, Konya.

13. Koçak O, İçağasıoğlu D, Ayvaz A, Gültekin A, Cevit Ö, Kaya A, Güven AS. Nöbet geçirme ön tanısıyla yatırılan hastalarımız; Febril konvulzyonlar. 13. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi 24–27 Mayıs 2011, Nevşehir.

14. İçağasıoğlu D, Ayvaz A, Toksoy HB. Aygüneş U. Serebral venöz tromboz: Olgu sunumu. 13. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi 24–27 Mayıs 2011, Nevşehir.

15. İçağasıoğlu D, Ayvaz A, Balaban H, Koçak O, Haskaloğlu Ş, Cevit Ö. Tekrarlayan akciğer enfeksiyonları ve Myastenia Gravis: Olgu sunumu. 13. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi 24–27 Mayıs 2011, Nevşehir.

16. Ayvaz A, İçağasıoğlu D. Çocuklarda başağrısı.13. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi 24–27 Mayıs 2011, Nevşehir.

17. Koçak O, İçağasıoğlu D, Ayvaz A, Gültekin A, Cevit Ö, Güven AS, Kaya A. Nöbet geçirme ön tanısıyla yatırılan hastalarımız; afebril konvulzyonlar ve epilepsi. 13. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi 24–27 Mayıs 2011, Nevşehir.

18. Ayvaz A, İçağasıoğlu D, Şefikoğulları M. Kafa travması sonrası gelişen pediatrik Tolosa-Hunt sendromu: Olgu sunumu. 13. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi 24–27 Mayıs 2011, Nevşehir.

19. Ayvaz A, İçağasıoğlu D. Valproat monoterapisi alan çocuklarda osteopeni risk izlemi. Sözlü bildiri. 15. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi 22–25 Mayıs 2013, Sivas.

20. Ayvaz A, Yıldızhan M, Bayram E. Van der Knaap lökoensefalopatisi: bir olgu sunumu. 15. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi 22–25 Mayıs 2013, Sivas.

21. Ayvaz A, Karatoprak EY, Özbek HE. Erken radyolojik bulgular eşliğinde Menkes Hastalığı olgusu. 18. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi 20–24 Mayıs 2016, Antalya.

Kurs Katılımları:

1. Neonatal Resüsitasyon Programı Uygulayıcı kursu. 14–16 Ocak 2003, Trabzon.

2. Pediatrik Hemodiyaliz Kursu, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Pediatrik Hemodiyaliz Ünitesi 16 Ocak 2006–17 Nisan 2006, İstanbul. Sertifika No: 522

3. Ölçme- Değerlendirme Kursu. 19 Haziran 2007, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sivas.

4. Probleme Dayalı Öğrenim uygulayıcı kursu. 27–29 Şubat 2007, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi AD, Antalya.

5. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programı. 02–18 Haziran 2008, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sivas.

6. EEG-EMG kursu. 15-16 Mayıs 2010. Türkiye Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Derneği 10. Sürekli Eğitim Semineri, Ankara.

7. Uygulamalı EMG Kursu. 2. Uluslararası katılımlı Samatya EMG günleri. 30 Eylül-3 Ekim 2010, İstanbul.

8. Botulinum Toksin Uygulamaları Kursu. 2. Uluslararası katılımlı Samatya EMG günleri. 30 Eylül-3 Ekim 2010, İstanbul.

9. Epilepsi Kursu, 24-27 Mayıs 2011 Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Avanos, Nevşehir.

10. II. Temel EEG kursu, Türkiye Çocuk Nörolojisi Derneği, 2-4 Kasım 2012, Ankara.

11. Pediatrik Nörolojide İleri EEG Kursu, Türkiye Çocuk Nörolojisi Derneği, 29 Kasım- 1 Aralık 2013, Antalya.

12. Çocuk Nörolojisi Nöromuskuler Hastalıklar Kursu, Türkiye Çocuk Nörolojisi Derneği, 18-19 Ekim 2014, Hacettepe Üniversitesi, Ankara

Kurs, Kongre ve Sempozyum Katılımları

Kurum Üyelikleri:

1)Milli Pediatri Derneği

2)Türk Tabipler Birliği

3)Türkiye Çocuk Nörolojisi Derneği