Doktorunuza Sorun

Aşağıdaki formu doldurarak bilgi talep edebilirsiniz.

Doç. Dr. Abdulcabbar Kartal

Randevu Al Ahat Andican Genel Cerrahi
Organ Nakli
Obezite Cerrahisi
Böbrek Nakli

Biyografi

1980 yılında Batman’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Siirt’te bitirdi. 2001 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’ ne girmeye hak kazandı. 2007 yılında Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi asistanlığına başladı. 2013 yılında genel cerrahi uzmanı olarak Şanlıurfa ili Siverek ilçesine mecburi hizmet yükümlüsü olarak ataması yapıldı. 2013-2016 yılları arasında Siverek’te genel cerrah olarak çalıştı. 1 Eylül 2016 tarihinde İstanbul Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Genel Cerrahi bölümünde Yrd. Doç. olarak çalışmaya başladı. Şu an Doç. Dr. olarak hasta kabul etmektedir.

Eğitim

Uzmanlık ve Tıbbi İlgi Alanları :

Tiroit Ameliyatları

Meme Ameliyatları

Yeme Borusu Ameliyatları

Mide Ameliyatları

Onikiparmak Bağırsağı Ameliyatları

İnce Bağırsak Ameliyatları

Kalın Bağırsak Amleiyatları

Rektum ve Anüs Bölgesi Ameliyatları

Karaciğer Ameliyatları 

Fıtık Ameliyatları

Makale ve Yayınları

Yayınlar
A-    Uluslararası
1. Battal M, Kartal A, Citgez B, Yilmaz B, Akcakaya A, Karatepe O; -. Impact of allyl disulfide on oxidative damage and liver regeneration in an experimental hepatectomy model. Chirurgia. 2015 Mar-Apr;110(2):117-22
2. Battal M, Çitgez B, Kartal A, Kemik A, Yildirim P, Ozdenkaya Y, Yilmaz A, Karatepe O. Impact of GLP-1 analogue on oxidative damage and hepatic regeneration in experimental 70% hepatectomy model. Hepatogastroenterology. 2015 Mar-Apr;62(138):257-60.
3. Uludag M, Yetkin G, Oran ES, Aygun N, Celayir F, Kartal A, Isgor A. A palsied 
recurrent laryngeal nerve should be explored and evaluated by intraoperative neuromonitoring during secondary thyroidectomy: report of two cases. Surg Today. 
2014 Oct 19.

4. Uludag M, Yetkin G, Kartal A. Single-incision laparoscopic cholecystectomy in situs inversus totalis. JSLS. 2011 Apr-Jun;15(2):239-43.
5. Uludag M, Ozdilli K, Citgez B, Yetkin G, Ipcioglu OM, Ozcan O, Polat N, Kartal A, Torun P, Isgor A. Covering the colon anastomoses with amniotic membrane prevents the negative effects of early intraperitoneal 5-FU administration on anastomotic healing. Int J Colorectal Dis. 2010 Feb;25(2):223-32.
6. Karakoc SC, Yetkin G, Citgez B, Uludag M, Akgün I, Kartal A. Appendicitis epiploicae: a rare cause of acute abdomen. BMJ Case Rep. 2010 Apr 22;2010.
7. Karakoc SC, Yetkin G, Citgez B, Uludağ M, Akgün I, Kartal A. A rare case of acute abdomen. BMJ Case Rep. 2009;2009.
8. Çitgez B, Atay M, Yetkin SG, Kartal A, Uludag M. ‘’The breast lesion excision system (BLES): Initial  Experience’’. Annali Italiani di Chirurgia.
B)    Ulusal
1. Kartal A, Çitgez B, Öden S, Yetkin G, Mihmanlı M, Aygün N, Uludağ M. Persistan Primer Hiperparatiroidi Gelişiminde Etkili Risk Faktörleri Ş.E.E.A.H. Tıp Bülteni 2014;48(3):213-26.
2. Akçakaya A, Hatipoğlu E, Kartal A, Yaprak E. ’’Güvenli Kolesistektomi’’. Türkiye Klinikleri J Gen Surg-Special Topics 2014;7(1):7-15.

3. Akçakaya A, Kartal A, Hatipoğlu E. ’’Endoskopide Yenilikçi Gelişmeleri’’. Turkiye Klinikleri J Gen Surg-Special Topics 2014;7(3):69-78.

4. Kartal A, Çitgez B, Besler E, Yetkin SG, Mihmanlı M, Aygün N,Özşahin H, Akgün İE, Uludağ M.’’ İnkarsere İnguinal Hernilerde Deneyimimiz’’. Ş.E.E.A.H. Tıp Bülteni 2014;48(4):287-90.

5. Citgez B, Yetkin G, Uludağ M, Akgün I, Ekici U, Kartal A. A rare complication of aortobifemoral bypass operation: internal herniation. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2013 Mar;19(2):164-6.

6. Citgez B, Akgun İ, Ferhatoglu MF, Kartal A, Akcakaya A.’’ Case report: Giant Lipoma of the Breast’’ Breast case Vol 1, No 1 (2012).

7. Çitgez B,Uludağ M,Yetkin G, Akgün İ,Karakoç S, Kartal A, Ferhatoğlu F, İşgör A. Sekonder hiperparatirodide cerrahi girişim endikasyonlarımız. Endokrinolojide Diyalog 2012; 9(4): 172-178.

8. Cıtgez B, Yetkın G, Uludağ M, Karakoç S, Akgün I, Kartal A. A rare combination of intestinal invagination and Meckel's diverticulum in an adult: a case report. Turk J Gastroenterol. 2012 Feb;23(1):63-5.
9. Yetkin G, Akgün İ, Uludağ M, Karakoç S, Çitgez B, Kartal A. Hematokezya Şikayeti ile Başvuran Hastaların Kolonoskopik inceleme Sonuçları. Kolon Rektum Hast Derg, Aralık 2009 vol. 19.No. 4.

10. Yetkin G, Uludağ M, Çitgez B, Kartal A. Nonpalpable meme lezyonlar›nda stereotaktik eksizyonel biopsinin yeri. Ş.E.E.A.H. Tıp Bülteni 2009:43;123-125.

11.  Çitgez B, Yetkin SG, Uludag M, Kartal A, Ferhatoğlu F, Kabukçuoğlu F, Akçakaya A.‘’Thyroid Hemiagenesis: A case report’’. Ulus Cerrahi Derg.2015 

Bildiriler
A)    Uluslararası

1.  Akçakaya A, kartal A, Akgün İE, Gürbulak EK, Battal M. ‘’Our Clinical Experiences    in Gastrointestinal Stromal Tumors’’ Avrupa Cerrahi Kongresi, İstanbul, 2012(poster  presentations)

2.  Akgün İE, kartal A, Akçakaya A, Gürbulak EK,Çitgez B,Ferhatoğlu MF. ’’Laparoscopic Appendectomy,Şişli Etfal Experiences’’ Avrupa Cerrahi Kongresi, İstanbul, 2012(poster  presentations)

3.  Oran E, Yetkin SG, Celayir F, Aygün N, Kartal A, Uludağ M. ’’İntraabdominal Gossipiboma,Report of two cases’’. Avrupa Cerrahi Kongresi, İstanbul, 2012(poster  presentations)

4.  Uludağ M, Celayir F, Yetkin SG, Oran E, Aygün N, Kartal A, İşgör A.’’Evaluation of the RLN function of the patients with preoperative vocal cord paralyses by intraoperative neuromonitoring during the secondary thyroidectomy’’ Avrupa Cerrahi Kongresi, İstanbul, 2012(poster  presentations)
.
B) Ulusal
1. Kartal A, Aydın HO, Oduncu M. ’’Nadir rastlanan bir olgu: Güdük apandisit’’. 12.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, Antalya. 2015(poster  presentations).

2.  Kartal A, Aydın HO, Oduncu M. ’’Laparoskopik ameliyat sonuçlarımz’’. 12.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, Antalya. 2015(Oral  presentations).

3.  Aydın HO, Kartal A, Oduncu M, Yamaç E, Çiftçi T. ‘’Dispeptik şikayetleri olan     hastalarda H. Pylori ve intestinal metaplazi birlikteliği’’. 12.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, Antalya. 2015(Oral  presentations).

4.  Oduncu M, Kartal A, Aydın HO. ‘’Akut kolesistitte erken laparoskopik kolesistektomi yapılmalı mı?’’ 12.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, Antalya. 2015(Oral  presentations).

5.  Kartal A. ’’intramuskuler enjeksiyon uygulamaları sonrası gelişen gluteal abseler’’. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 2014(poster  presentations)

6.  Kartal A. ’’Pilonidal sinüs cerrahisinde  retansiyon dikişlerinin erken dönem yara iyileşmesi üzerine etkisi’’ Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya,2014(poster  presentations)

7.  Kartal A, ÇitgezB, Aygün N, Yetkin SG, Uludağ M, Mihmanlı M. ’’Safra taşının olağandışı bir komplikasyonu: Perfore safra taşı apandisiti: Bir olgu sunumu’’. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 2014(poster  presentations)

8.  Ferhatoğlu MF, Çitgez B, Çınar AS, Kartal A, Besler E, Özşahin H, Yetkin SG, Akgün İE, Öz A, Mihmanlı M, Uludağ M’’. Tiroid cerrahisinde nadir görülen bir komplikasyon’’ Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 2014(poster  presentations)

9.  Ferhatoğlu MF, Çitgez B, Çınar AS, Kartal A, Besler E, Özşahin H, Yetkin SG, Akgün İE, Öz A, Mihmanlı M, Uludağ M. ’’Mean platelet volüm lenfositik tiroidit tanısında yararlı mıdır ?’’ Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 2014(poster  presentations)

10. Çitgez B, Ferhatoğlu MF, Kartal A, Yetkin SG, Yenice O, Karasu R, Mihmanlı M, Uludağ M. ’’PET/CT’ de saptanan tiroit insidentalomaların değerlendirilmesi’’. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya,2014(poster  presentations)

11. Kartal A, Uzunkoy A, Yalçın M. ‘’Kronik konstipasyonun kasık fıtığı gelişimi üzerine etkisi’’. Cerrahi Araştırma Kongresi, Konya. 2015(poster  presentations)

12. Kartal A, Uzunkoy A, Yalçın M. ‘’Karydakis Modifikasyonu ile Ölü Alan Hacmini Azaltmanın Etkileri’’. Cerrahi Araştırma Kongresi, Konya. 2015(Oral  presentations)

13. Kartal A, Aydın HO, Büyükaşık S, Yalçın M.P.Sinüs Cerrahisinde En Sık Uygulanan Üç Cerrahi Tekniğin Karşılaştırılması. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya,2016(poster  presentations

Kurs, Kongre ve Sempozyum Katılımları

Kurs Katılımları

       1. Laparoscopik Kolesistektomi Kursu, İst. Tıp. Fak. İSTEM  16-17 April 2012,İstanbul

       2. Deney Hayvanları Kullanım Kursu, 21 May-1 June 2012

       3. Endoskopi Kullanım Kursu, 2007-2013, ŞEEAH/İstanbul

      4. Tıbbi İstatistik Kursu 12 Aralık  2015, Konya

      5. Endoskopi Kursu 13 Nisan 2016, Antalya

Eğitim

1. 16. Avrupa Cerrahi Kongresi (ESS), 22-24 Kasım 2012, İstanbul

2. 19. Ulusal cerrahi Kongresi 16-20 Aralık 2014, Antalya

3. 12. Ulusal Endoskopik ve Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 22-25 Nisan 2015, Antalya

4.  8. Cerrahi Araştırma Kongresi, 12-14 Aralık  2015, Konya

5. Intestinal Hastalıklar Cerrahisi Kongresi, 18-20 Mart 2016, Adana

6. 20. Ulusal cerrahi Kongresi 13-17 Nisan 2016, Antalya

Kurum Üyelikleri

  1. Türk Cerrahi Derneği
  2. Türk Tabipler Birliği
  3. Endoskopik ve Laparoskopik Cerrahi Derneği