Bize Sorun

Aşağıdaki formu doldurarak bilgi talep edebilirsiniz.

7/24 Yanınızdayız

Çocuk Onkolojisi

Yaklaşımımız


Çocuk Onkolojisi Bölümü, çocuklarda görülen kanser türlerinin tanı, tedavi ve takibi ile ilgilenen tıbbi bir uzmanlık alanıdır. Çocuk Onkolojisi, çocuklarda görülen kanser türlerinin farklı özellikler gösterebileceği ve tedavi gereksinimlerinin yetişkinlere göre farklılık arz edebileceği gerçeği üzerine odaklanır. Erken tanı ve doğru tedavi yöntemlerinin uygulanmasıyla kanserli çocukların büyük bir çoğunluğunun tam olarak iyileşmesi mümkündür.

İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi olarak Çocuk Onkolojisi Bölümümüzde uzman kadromuz ve deneyimli sağlık personellerimizle üst düzey tedavi olanaklarıyla hizmet vermekteyiz. 

Bölümümüzde Tedavi Edilen Başlıca Kanser Türleri Şunlardır:

 • Lösemi (kan kanseri)

 • Lenfoma (lenf bezi kanseri)

 • Beyin tümörleri

 • Nöroblastom

 • Wilms tümörü (böbrek tümörü)

 • Kemik kanserleri (osteosarkom ve Ewing sarkomu gibi)

 • Retinoblastom (göz tümörü)

 • Hepatoblastom, hepatosellüler karsinom (karaciğer tümörü)

 • Yumuşak doku sarkomları (kas ve bağ dokusu tümörleri)

 • Çocukluk çağının diğer nadir görülen tümörleri

 

Lösemi Nedir?

Lösemi, kan hücrelerinin ve kemik iliğinin kanseridir. Kan hücrelerinin anormal üretimi ve kontrolsüz çoğalması ile karakterizedir. Bu hastalık, kan hücrelerinin yapısında ve işlevinde bozulmalara neden olur. Lösemi, kemik iliğinde başlayarak kan dolaşımına yayılabilir ve vücudun diğer organlarını etkileyebilir.


Lösemi türleri, hastalığın gelişim hızına ve hangi tür kan hücresini etkilediğine göre sınıflandırılır. İki ana sınıflandırma şunlardır:


1. Akut Lösemi: Hızlı ilerler ve acil tedavi gerektirir. Bu tür lösemiler, olgunlaşmamış kan hücrelerinin hızlı ve kontrolsüz bir şekilde çoğalması ile karakterizedir. İki alt türü vardır:

   - Akut Lenfoblastik Lösemi (ALL): Lenfosit adı verilen beyaz kan hücrelerinin öncüllerini etkiler. Çocuklarda en yaygın görülen lösemi türüdür.

   - Akut Myeloid Lösemi (AML):  Myeloid hücrelerin olgunlaşmamış formlarını etkiler ve genellikle yetişkinlerde daha yaygındır.

2. Kronik Lösemi: Daha yavaş ilerler ve başlangıçta belirti vermeyebilir. Bu tür lösemiler, daha olgun ve işlevsel kan hücrelerinin kontrolsüz çoğalması ile karakterizedir. İki alt türü vardır:

   - Kronik Lenfositik Lösemi (KLL): Lenfositleri etkiler ve genellikle yaşlılarda görülür.

   - Kronik Myeloid Lösemi (KML): Myeloid hücreleri etkiler ve belirli bir genetik anomali (Philadelphia kromozomu) ile ilişkilidir.

Kan Kanserinin (Lösemi) Belirtileri Nelerdir?

 • Çocuklardaki lösemi belirtileri:

 • Çocuğun vücudunda meydana gelen nedensiz morarmalar,

 • Çarpma durumunda, darbenin etkisine göre çok orantısız şekilde meydana gelen çürükler,

 • Kansızlık,

 • Karaciğerinde ya da dalağında büyüme,

 • Kan sayımında alyuvar ve hemoglobin düşük çıkması,

 • İyi bakılmasına rağmen çocuğun sağlığının sürekli bozuk olması,

 • Bacaklarda oluşan ve nedeni olmayan ağrılar.

 

Lenfoma (Lenf Bezi Kanseri)

Lenf kanseri, lenfosit adı verilen beyaz kan hücrelerini ve lenfatik sistemi etkileyen kanser türüdür. Lenfatik sistem, vücudun bağışıklık sisteminin bir parçası olup lenf düğümleri, lenf damarları, dalak ve timus gibi organlardan oluşur. 

Lenf kanseri iki ana kategoriye ayrılır: 

 • Hodgkin lenfoma 

 • Non-Hodgkin lenfoma

Yaygın olarak görülen lenfoma belirtileri:

 • Yüksek ateş.

 • Aşırı öksürük.

 • Nefes darlığı.

 • Diyete bağlı olmayan aşırı kilo kaybı.

 • İştah kaybı.

 • Vücudun çeşitli yerlerinde ortaya çıkan ve uzun süre devam eden kaşıntı hissi.

 • Dalak büyümesi.

 • Aşırı terleme (özellikle gece terlemesi)

 • Kişinin kendisini sürekli halsiz, bitkin ve yorgun hissetmesi.

 • Kişinin karnına sanki kramp giriyormuş gibi hissetmesi.

 • Kemiklerde ve bazı eklemlerde ortaya çıkabilecek ağrılar.

 • Lenf kanserinin en göze çarpan belirtilerinden birisi vücudun birçok farklı bölgesinde ortaya çıkabilecek olan yumuşak deri altı lenf nodülleridir. Bu yapılar özellikle boyun, göğüs (özellikle göğsün üst kısmı), koltuk altı, mide ve kasık gibi bölgelerde ortaya çıkmaktadır.

 • Bademciğin tek taraflı büyümesi ve şişmesi. Genellikle iki bademcik yerine tek bademcikte asimetrik bir büyüme meydana gelmesi

 

Benzer ilgi alanları: https://www.okanhastanesi.com.tr/lenf-hastaliklari-nelerdir 

 

Beyin Tümörleri

Beyin tümörü, beyin dokusunda veya beynin çevresindeki dokularda anormal hücrelerin kontrolsüz büyümesi sonucu oluşan kitlelerdir. Beyin tümörleri, köken aldıkları hücre türüne, büyüme hızına ve yayılım potansiyeline göre sınıflandırılır. İki ana türü vardır: iyi huylu (benign) ve kötü huylu (malign) tümörler.


Beyin Tümörünün En Yaygın Belirtileri:

Beyin tümörlerinin belirtileri, tümörün konumuna, büyüklüğüne ve büyüme hızına bağlı olarak değişir.

 • Baş ağrıları (genellikle sabahları daha şiddetli)

 • Mide bulantısı ve kusma

 • Görme veya işitme bozuklukları

 • Konuşma veya dil problemleri

 • Zihinsel ve bilişsel değişiklikler (hafıza sorunları, kişilik değişiklikleri)

 • Denge ve koordinasyon problemleri

 • Nöbetler

 • Kol veya bacaklarda güçsüzlük veya uyuşma

Benzer ilgi alanları: https://okanhastanesi.com.tr/bu-sikayetler-beyin-tumoru-belirtisi-olabilir 

Nöroblastom 
Nöroblastom, sinir sistemi hücrelerinden köken alan ve genellikle bebekler ve küçük çocuklarda görülen nadir bir kanser türüdür. Bu tümör, sinir hücrelerinin olgunlaşmamış formlarından (nöroblastlar) gelişir ve genellikle böbreküstü bezlerinde (adrenal bezler) veya sinir dokusunun diğer bölgelerinde ortaya çıkar. Nöroblastom, çocukluk çağı kanserlerinin en yaygın türlerinden biridir ve özellikle beş yaş altındaki çocuklarda sık görülür.

Nöroblastom Belirtileri
Nöroblastom belirtileri, tümörün konumuna, boyutuna ve yayılımına bağlı olarak değişebilir. Yaygın belirtiler şunlardır:

 • Karında şişlik ve ağrı

 • Kilo kaybı ve iştah azalması

 • Yüksek tansiyon

 • İshal veya kabızlık

 • Yorgunluk ve halsizlik

 • Kemik ağrıları ve hassasiyet

 • Göz çevresinde morluklar (özellikle gözlerin etrafında "gözlük" gibi görünen morluklar)

 • Yürüme zorlukları veya hareket kısıtlılıkları

 • Nefes darlığı veya öksürük (göğüs bölgesindeki tümörler için)

 • Hızlı kalp atışı (tümörün adrenal bezlerde olması durumunda)

 

Wilms Tümörü (Böbrek Tümörü)

Wilms tümörü, genellikle çocuklarda görülen ve böbrekte gelişen nadir bir böbrek kanseri türüdür. Adını, bu tümörü ilk kez tanımlayan Alman cerrah Dr. Max Wilms'ten alır. Wilms tümörü en sık 3 ila 4 yaş arasındaki çocuklarda ortaya çıkar ve nadiren 6 yaşından büyük çocuklarda görülür.

 

Wilms Tümörü Belirtiler

 • Karında şişlik veya kitle (genellikle ağrısız)

 • Karın ağrısı

 • Ateş

 • İştahsızlık ve kilo kaybı

 • Mide bulantısı ve kusma

 • İdrarda kan (hematüri)

 • Yüksek tansiyon

 • Kabızlık veya diğer bağırsak hareketleri değişiklikleri

 

Kemik Kanserleri (Osteosarkom ve Ewing sarkomu gibi)

Kemik kanserleri, kemik dokusunda oluşan malign (kötü huylu) tümörlerdir. Bu tür kanserler, genellikle çocuklarda, gençlerde ve genç yetişkinlerde daha yaygın olmakla birlikte, her yaşta ortaya çıkabilir. Kemik kanserleri primer (kemikte başlayan) veya sekonder (başka bir bölgeden yayılan) olabilir. Primer kemik kanserleri arasında en yaygın olanları osteosarkom ve Ewing sarkomudur. Kemik dokusu iyi kanlandığı ve çevre dokularla yakın ilişkide olduğu için yayılım ve metastaz görülebilir. Bu nedenle, erken dönemde tanı konması ve tedaviye başvurulması oldukça önemlidir.

 

Osteosarkoma: Kemik dokuyu oluşturan hücrelerden köken alan kanserler arasında en sık görülen tür osteosarkom türüdür. Özellikle genç yaştaki hastalarda kol ve bacak kemikleri gibi uzun kemiklerinin uç kısmında yer alan, metafiz adı verilen bölgeden köken alır.

Ewing Sarkoma: Kemik dokuda yer alan öncül hücrelerden kaynaklanan özel bir alt tür olan Ewing sarkomu, kemiklerin diafiz adı verilen uzun gövdelerinde görülebilen ve genç yaştaki hastalarda daha sık rastlanan bir kemik kanseri çeşididir.

 

Retinoblastom

Retinoblastom çocukluk çağının en sık görülen kötü huylu göz içi tümörüdür.  Retinoblastom yaklaşık olarak 20.000 canlı doğumda bir görülmektedir. En sık 1-3 yaş arasında görülür ve tedavi edilmediğinde göz dışına yayılır. Özellikle beyin ve kemik iliğine metastaz yaparak ölüme yol açar.  %90’nında pozitif aile öyküsü mevcuttur. Genellikle ilk iki yaş ciıvarında tanı alırken, bazı olgular daha geç saptanabilir.


 

Hepatoblastom, Hepatosellüler Karsinom (Karaciğer Tümörü)

Hepatoblastom, çocuklarda en sık görülen primer karaciğer kanseri türüdür. Bu nadir tümör genellikle 3 yaşından küçük çocuklarda teşhis edilir ve karaciğerin immatür hücrelerinden kaynaklanır. Hepatoblastomun kesin nedeni bilinmemektedir, ancak bazı genetik faktörler ve belirli sendromlar ile ilişkili olabilir.

Karaciğer Tümörü Belirtileri 

 • Karında kitle veya şişlik

 • Karın ağrısı

 • İştahsızlık ve kilo kaybı

 • Mide bulantısı ve kusma

 • Sarılık (cildin ve gözlerin sararması)

 • Kaşıntı

 • Halsizlik ve yorgunluk

 • Ateş

 

Yumuşak Doku Sarkomları (Kas Ve Bağ Dokusu Tümörleri)

Kas ve bağ dokusu tümörleri, vücudun kasları, tendonları, bağları ve diğer bağ dokularındaki hücrelerden kaynaklanan anormal büyümelerdir. Bu tümörler genellikle iyi huylu (benign) olma eğilimindedir, ancak bazı durumlarda malign (kötü huylu) olabilirler. Kas ve bağ dokusu tümörleri çeşitli tiplerde olabilir ve belirli semptomlara, tedavi seçeneklerine ve prognoza sahiptirler.


 

Bölüm Doktorlarımız