Bize Sorun

Aşağıdaki formu doldurarak bilgi talep edebilirsiniz.

7/24 Yanınızdayız

Psikoloji

Yaklaşımımız

Türkçe’de ruh bilimi olarak ifade edilen Psikoloji, ruh anlamına gelen "psişe" ve bilim anlamına gelen "loji" kelimelerinin birleşiminden türetilmiştir. Psikoloji insanların ruh sağlığı ile ilgilenmektedir. Bir bireyin sağlıklı olarak kabul edilebilmesi için bedensel ve ruhsal sağlığının bir bütün olarak ele alınması gerekmektedir. Günümüzün modern dünyasında yaşamın artan hızı, bu hıza yetişmek için çaba harcayan bireyin artan sorumlulukları ve stres kişinin ruh sağlığını tehdit etmektedir. Kişiler zaman zaman tek başlarına sorunlarının üstesinden gelemeyebilir. Hayatlarının bazı alanlarında sorun yaşadığında ya da hayatın normal akışını aksatan yoğun duygu ve düşünceler yaşadığında psikolojik destek alan kişilerin sayısı her geçen gün artmaktadır.

Psikoloji bölümümüzde; danışanlar ruhsal, bilişsel, davranışsal ve gelişimsel açıdan değerlendirilmektedir. Uzman psikologlarımız tarafından uygulanan psikolojik testler ve terapiler ile sorunun kaynağına inilmekte ve uygulanacak tedavinin yöntemi belirlenmektedir. Bölümümüze başvuran danışanlarımızın yanı sıra yatan hastalarımıza da psikolojik destek verilmektedir. Düzenli görüşmeler ile uzun süreli fiziksel tedavi gerektiren durumların yaratabileceği olumsuz etkilerin azaltılması amaçlanmaktadır.

Aynı zamanda hastanemizde; Çocuk ve Ergen Psikolojisi olarak da bir branş mevcut olup; bireysel ihtiyaçlara uygun olarak psikolojik destek verilmektedir.

İç Huzur ile Birlikte Hayata Katkı Sağlayabilirsiniz (10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Farkındalık Haftası)
İç Huzur ile Birlikte Hayata Katkı Sağlayabilirsiniz (10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Farkındalık Haftası)

İç Huzur ile Birlikte Hayata Katkı Sağlayabilirsiniz (10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Farkındalık Haftası)

Devamı

Mevsim Geçişlerinde Yaşanan Duygusal Dalgalanmalara Dikkat!
Mevsim Geçişlerinde Yaşanan Duygusal Dalgalanmalara Dikkat!

“Yaz aylarına veda edip sonbahara merhaba dediğimiz mevsimsel bir geçiş söz konusu-dur. Mevsimsel geçişler kişilerin ruh sağlıkları üzerinde farklı etkiler oluşturabilmekte-dir” diyen İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Psikoloji Uzmanı Kln. Psk. Müge Leblebi-cioğlu Arslan, mevsimsel geçiş süreci hakkında açıklamalarda bulundu.

Devamı

Çocukların Yaptığı Resimler ile İç Dünyasını Görebilirsiniz
Çocukların Yaptığı Resimler ile İç Dünyasını Görebilirsiniz

“Resim, soyut düşüncesi yetişkinler kadar gelişmemiş çocuğun en iyi iletişim aracıdır. Resimler, çocuklarının iç dünyasının dışa yansımasıdır” diyen İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Psikoloji Uzmanı Kln. Psk. Müge Leblebicioğlu Arslan, anlattı.

Devamı

Afetler Sadece Evlerimizi Değil Psikolojimizi de Yıpratıyor!
Afetler Sadece Evlerimizi Değil Psikolojimizi de Yıpratıyor!

Beklenmedik anda ortaya çıkan ve toplumun çoğunluğunu etkileyen afetler, bölgelere göre ekonomik, psikolojik ve sosyal olmak üzere farklı etkiler oluşturabilmektedir. Yapılan çalışmalar incelendiğinde, bu etkilerin her geçen yıl daha da fazla arttığı söylenebilir. İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Psikoloji Uzmanı Kln. Psk. Müge Leblebicioğlu Arslan, açıklamalarda bulundu.

Devamı

Yangınlar Çocuklarda Depresyona Neden Oluyor
Yangınlar Çocuklarda Depresyona Neden Oluyor

Dünya genelinde ve ülkemizde ne yazık ki şu anda da olduğu gibi her yıl çok sayıda çocuk ve ergen birey, doğal afetlere maruz kalmakta ve bu afetlerden psikolojik, fiziksel ve sosyal olarak farklı şekillerde etkilenebilmektedirler. İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Psikoloji Uzmanı Kln. Psk. Müge Leblebicioğlu Arslan, açıklamalarda bulundu.

Devamı