Bize Sorun

Aşağıdaki formu doldurarak bilgi talep edebilirsiniz.

7/24 Yanınızdayız

Psikiyatri

Yaklaşımımız

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, muayene ve tetkikler sonucunda tespit edilebilir bir hasar olsun (bunama gibi) ya da olmasın (depresyon gibi); düşüncede, duygularda ve davranışlarda çeşitli nedenlerle ortaya çıkan bozuklukların/uyumsuzlukların tanı ve tedavisiyle ilgilenen tıp dalıdır.

Tanı için klinik görüşmelerden, muayenelerden, laboratuvar tetkiklerinden ve görüntüleme yöntemlerinden yararlanan ruh sağlığı ve hastalıkları, belirlediği bozuklukları da farmakoterapi (ilaçla tedavi) ve psikoterapi (ruhsal tedavi) yöntemleri ile tedavi eder. Bir hastalığın tespit edilmediği, ancak ilişki sorunları ya da çeşitli hayat olayları karşısında bir uzmana danışma ihtiyacı duyan bireylere de yol göstermeye çalışır.

Hastanemizde yataklı psikiyatri birimi yoktur. Bu nedenle, görüşme, değerlendirme ve tedavi hizmetleri poliklinikte verileceğinden, aşağıdaki konularla ilgili başvuruda bulunan kişilere öncelikli olarak psikoterapiyle, gerektiğinde de ilaç ve psikoterapi bir arada kullanılarak yardımcı olunmaya çalışılacaktır:

Bunamalardaki (demanslardaki) davranış sorunları,

Depresyon ya da İki-uçlu Bozukluklar gibi Duygudurum Bozuklukları,

Kaygı (Anksiyete) Bozuklukları,

Obsesif-Kompülsif (Saplantılı-Zorlantılı) Bozukluk (Takıntılı Bozukluk)

Somatoform Bozukluklar (hastalık hastalığı, psikolojik ağrılar, vs),

Uyum Bozuklukları,

Uyku Bozuklukları,

Kişilik Bozuklukları,

İlişki Sorunları,

Evlilik Sorunları.

Aşağıdaki psikiyatrik sorunlar zaman zaman, bazen sıklıkla hastaneye yatış gerektirdiğinden, sadece tanısal değerlendirmeler, danışma ve yönlendirme için başvurulması iyi olur:

* Alkol ve diğer madde kullanım bozuklukları

* Şizofreni

* Antisosyal (psikopati, sosyopati) gibi ağır kişilik bozuklukları

Ayrıca, psikiyatride belli alanlarda uzmanlaşmış psikiyatristler ya da merkezler mevcuttur. Bu nedenle, aşağıdaki bozukluklar da tanısal değerlendirme ya da yönlendirme için başvurabilirler:

* Alkol ve Diğer (uyuşturucu, uyarıcı, vs) Kullanım Bozuklukları

* Cinsel İşlev Bozuklukları,

* Yeme Bozuklukları.

 

Önemli not: Her türlü tedavinin, fakat özellikle psikiyatrik tedavinin doktor ile hasta arasında yakın işbirliği gerektirdiği, psikolojik “iyileşme”nin aynı zamanda bir kendini tanıma, başa-çıkma becerilerini güçlendirme ve zihinsel açıdan derinleşme süreci olduğu unutulmamalıdır.