Bize Sorun

Aşağıdaki formu doldurarak bilgi talep edebilirsiniz.

7/24 Yanınızdayız

Çocuk Nefrolojisi ve Romatolojisi

Yaklaşımımız

Çocuk  Nefroloji bölümünün amacı çocuklarda böbrek hastalıklarının tanısını erken koymak, tedavi etmek yanı sıra yeniden hasta olmaktan korumak ve böbreklerin geriye dönüşümsüz olarak zarar görmesini, yani böbrek yetmezliğine gidişi engellemektir. Son dönem böbrek yetmezliği olan çocukları da periton diyalizi ve hemodiyaliz tedavileri ile yaşatabilmek ve böbrek nakline hazırlamaktır. Okan Üniversitesi Hastanesi Çocuk Nefroloji Bölümü’nde böbrek ve idrar yolları hastalığı olan 0-18 yaş grubundaki çocukların tetkik, tedavi ve izlemleri yapılmaktadır. Okan Üniversitesi Hastanesi Çocuk Nefroloji Bölümü’nde hastalıkların ayırıcı tanısında gerekirse böbrek biyopsisi uygulanabilmekte ve Patoloji Bölümü tarafından değerlendirilmektedir. Ayrıca anne karnındaki bebekte saptanan böbrek ve idrar yolu hastalıkları, hidronefroz, kistik böbrek hastalıkları izlemi bebek doğmadan önce başlatılarak, doğumdan sonraki teşhis ve tedavisi yapılmaktadır.

 

Çocuk Nefroloji bölümünde aşağıdaki hastalık gruplarının tetkik ve tedavileri yapılır:

-Böbrek parankim hastalıkları

-Glomerüler hastalıklar ( Akut ve kronik glomerülonefritler, nefrotik sendromlar)

-Tübülointerstisiyel hastalıklar (Kalıtsal böbrek hastalıkları, Bartter Sendromu vb)

-Böbreğin kistik hastalıkları (doğuştan veya sonradan oluşan)

-Sistemik hastalıklara bağlı böbrek tutuluşları (Henoch Schönlein Vasküliti gibi vaskülitler, lupus, juvenil kronik artrit, ailesel akdeniz ateşi gibi kollajen doku hastalıkları)

-İdrar yolu hastalıkları (İdrar yolu enfeksiyonları, vezikoüreteral reflü, idrar yolu darlıkları, asemptomatik hematüri ve proteinüriler, gündüz ve gece işeme bozuklukları, hiperkalsiüri, böbrek taşları, böbrek tümörleri, anne karnında ultrasonla saptanan hidronefrozlar ve diğer doğuştan böbrek ve idrar yolu anomalileri)

-Hipertansiyon

-Akut böbrek yetmezliği

-Kronik böbrek yetmezliği