Bize Sorun

Aşağıdaki formu doldurarak bilgi talep edebilirsiniz.

7/24 Yanınızdayız

Çocuk Kardiyolojisi

Yaklaşımımız

"Çocuk Kardiyolojisi" branşında anne karnındaki bebeğin kalbinden başlayarak, 21 yaş bitimine kadar olan fetüs, bebek, çocuk, ergen ve erişkin, edinsel ve  doğumsal  kalp hastalıklarının tanı, tedavi ve takibi yapılmaktadır. Çocukluk çağında gördüğümüz kalp hastalıklarını konjenital (doğumsal) ve edinsel (sonradan görülen) olarak iki ana grupta toplamaktayız. Erişkinlerin aksine çocukluk çağında görülen kalp hastalıklarının büyük bölümünü konjenital kalp hastalıkları oluşturmaktadır. Konjenital Kalp Hastası olan çocuklar kalpte yapısal birtakım bozukluklar ile doğarlar.

Bu yapısal bozukluklar hamileliğin çok erken dönemlerinde, çoğu kez anneniz henüz hamile olduğunun farkında bile olmadığı dönemde, kalbin normal gelişiminin bozulması sonucudur. Çoğu kez kalbin normal gelişmesini bozan etkenin ne olduğu bilinmemekle birlikte bazı viral hastalıkların (Kızamık, kızamıkçık, kabakulak, soğuk algınlığı etkeni olan bazı mikroplar v.s) bunda rol oynadıkları gösterilmiştir.

Ayrıca bazı genetik mutasyonlar (kardiyomiyopati, ritim bozuklukları v.b.) ve kromozomal hastalıklar (Down, Noonan) doğuştan kalp hastalığı oluşması riskini arttıran faktörler arasında yer alır.Hamilelik sırasında özellikle ilk 3 ayda kullanılan ilaçların bazıları kalbin gelişimine etki ederek konjenital kalp hastalıklarına neden olabilmektedir. Okan Üniversitesi Hastanesi Çocuk Kardiyoloji bölümünde; fetal ve pediyatrik ekokardiyografi, egzersiz testi, tilt table (eğik masa) testi gibi ayrıntılı tanısal testler, kapak ve damar darlıkları için valvüloplasti ve anjiyoplasti ASD ve VSD gibi kalp içindeki defekt ve PDA gibi kalp dışındaki şantlar içinse anjiyografik olarak kateter ile kapama işlemleri gibi çok sayıda tedavi yöntemleri uygulanabilmektedir.Konjenital kalp hastalıkları Çocuk Kardiyolojisi Uzman hekimlerince uzun süreli takip ve tedavi gerektiren, her geçen gün yeni tetkik ve tedavi olanaklarının geliştiği hastalık grubudur. 

Konjenital ve edinsel kalp hastası çocuklara Okan Üniversitesi Hastanesinde Bilgisayarlı Tomografik Anjiyografi, Kardiyak MRI ve MR Anjiyografi gibi  gelişmiş teknolojik yöntemler uygulanmaktadır.

 

Verilen hizmetler:

 

-Tanısal Ve Girişimsel Kardiyak Kateterizasyon

-Tanısal Kateterizasyon Ve Anjiyografi

-ASD, VSD Ve PDA’nın  Cihazla Kapatılması (Ameliyatsız)

-Aortik Balon Valvuloplasti

-Pulmoner Balon Valvuloplasti

-Damariçi Stent (PDA Stenting)

-Koarktasyon Balon Anjioplasti

-Pediyatrik Ekokardiyografi

-İki-Boyutlu, Renkli Doppler Eko

-Transözofageal Eko

-Fetal Eko

-İntraoperatif Eko

-Pediyatrik Kardiyak Yoğun Bakım

-Pediyatrik Ritim Bozuklukları

-Kalp Pili Ve ICD Yerleştirme

-Holter Ve Event-Monitor

-Elektrokardiyografi

-Fetal Kalp Programı

- Eğik Masa (Tilt Table) Testi