Bize Ulaşın

Aşağıdaki formu doldurarak bilgi talep edebilirsiniz.

Dr. Öğr. Üyesi Coşkun Saf

Randevu Al Ahat Andican Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Biyografi

1981 yılında Sakarya’da doğdu. İlkokul ve liseyi Sakarya’da okudu. 1999 yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazanarak İstanbul’a geldi. 2006 yılında mezun oldu ve bir sene sonra Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda eğitimine devam etti. 2011-2012 yılları arasında Yakacık Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde uzman doktor olarak çalışmaya başladı. 2014 yılında Rize Kaçkar Devlet Hastanesi’ne atandı. 2014-2015 yılları arasında Kastamonu Dr. Munif İslamoğlu ve Muğla Köyceğiz Devlet Hastaneleri’nde uzman doktor olarak görev aldı. 2015 yılında tekrar İstanbul’a gelerek Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde başasistan olarak çalıştı. 2018 Ocak itibariyle de Okan Üniversitesi kadrosunda yer almaktadır.

Eğitim

 

1992-1999         Sakarya  Anadolu Lisesi

1999-2006         Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce)

2007-2011         Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

2013- …             Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İşletme Fakültesi- İşletme

 

Yabancı Dil

İngilizce

 

Uzmanlık ve Tıbbi İlgi Alanları

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

 

Uzmanlık Tezi:

Helicobacter Pylori Gastritli Çocukların Gastrik Mukozalarında p21, p53 Ekspresyonu ve ki-67

Proliferatif Aktivitelerinin Değerlendirilmesi (İstanbul- 2011)

Makale ve Yayınları

 

Bilimsel Yayınlar:

*Yenidoğan ve süt çocukluğu döneminde besin proteini ilişkili proktokolit: Klinik, endoskopik,

histopatolojik bulgular ve tedavi [Food protein induced proctocolitis in neonates and infants:

Clinical, endoscopic, histopathological findings and treatment]

E. Mahir Gülcan, Coşkun Saf, Nil Çomunoğlu, Selami Sözübir, Reha Cengizlier, Ayça Vitrinel.

Turk Pediatri Arsivi, 44(3) 89–93, 2009

*Diagnostic Values Of Anamnesis And Physical Examinatıon Findings In Acute Abdominal Pain

And Acute Appendicitis In Children

Besli G.E., Biçer S. , Kalaycık Ö., Keser N., Özkan Ş., Saf C. , Ergüven M., Vitrinel A.

NOBELMEDICUS, pp.86-90, 2013

*Atopik Dermatitli Hastalarımızın Değerlendirilmesi

Almala Pınar Ulutaş , M. Reha Cengizlier , Ahmet Oğuzhan Özen, Coşkun Saf , Ayça Vitrinel

Zeynep Kamil Tıp Bülteni, 45:197-203, 2014

*Assessment of p21, p53 expression, and Ki-67 proliferative activities in the gastric mucosa of

Children with Helicobacter pylori gastritis

Coskun Saf, Enver Mahir Gulcan, Ferda Ozkan, Seyhan Perihan Cobanoglu Saf and Ayca Vitrinel

European Journal of Gastroenterology and Hepatology, 27: 155-161, 2015

*Experience of influenza A H1N1  in a paediatric emergency unit

Suat Biçer, Hülya Ercan Sariçoban, Ahmet Oguzhan Özen, Coskun Saf,  Pinar Ergenekon Ulutas,

Yesim Gürol, Gülden Yilmaz, Ayça Vitrinel, Berna Özelgün

Le İnfezioni in Medicina, n.2, 125-133, 2015

Kongre Bildiri ve Sunumları:

*Çocuk Acil Polikliniğine Başvuran Hastaların Başvuru Zamanı İle Hekim Tarafından

Değerlendirilmesi Arasında Geçen Süreyi Belirleyen Faktörler

Suat Biçer, Fadime Aydın, Ahmet Özen, Coşkun Saf, Ayça Vitrinel

Uluslar arası Katılımlı 6. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi  2009 İstanbul

*Ganciclovir Treatment for Neonatal Cholestatic Cytomegalovirus Hepatitis in

Immunocompetant Patients  E. Gulcan, A. Vitrinel, C. Saf, E. Adal

The 26th International Pediatric Association Congress of Pediatrics, Johannesburg, South Africa

2010. Final Program, S:365

*Allergic Proctocolitis in Neonates and Infants  E. Gulcan, A. Vitrinel, C. Saf

The 26th International Pediatric Association Congress of Pediatrics, Johannesburg, South Africa

2010. Final Program, S:356

*Proctocolitis in Neonates and Infants with Rectal Bleeding: Clinical, Endoscopic,

Histopathological Findings

S Sozubir, N Tasdelen, ME Gulcan, C Saf, N. Çomunoglu, R. Cengizlier, A. Vitrinel

3rd World Congress of PediatricSurgery, New Delhi, India 2010. AbstractBook, S:160

*Çocuk Acilde Akut Karın Ağrıları

E. Besli, S. Biçer, M. Ergüven, Ö. Kalaycık, N. Keser, C. Saf, E.M. Gülcan, A.Vitrinel

T.C.S.B. Göztepe EAH 4. Çocuk Sağlığı Günleri  2011 İstanbul

*Ailelerin Ateş Hakkındaki Bilgi Düzeyi ve Ateş Karşısındaki Davranışlarının Değerlendirilmesi

Suat Biçer, Gülay Çiler Erdağ, Nuran Koç, Pınar Ulutaş, Coşkun Saf, Ayça Vitrinel

Uluslar arası Katılımlı 8. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi  2011 İzmir

*Bir Çocuk Acil Ünitesinin Pandemik Influenza A Deneyimi: H1N1 Vakalarının Klinik ve

Labaratuar Bulgularının İncelenmesi

Suat Biçer, Coşkun Saf, Hülya Sarıçoban, Pınar Ulutaş, Ahmet Özen, Ayça Vitrinel

Uluslar arası Katılımlı 8. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi  2011 İzmir

*Aspirin sonrası gelişen üst GİS Kanamalı bir olguda mide çıkış obstruksiyonu  M.Gülcan,

P.Ergenokon, C.Saf, B.Gürses, A.Vitrinel, 51. Türkiye Milli Pediatri Kongresi 7.Türk Dünyası

Pediatrik Kongresi 7-11 Kasım 2007 GİRNE

*Myoelectrical activity of the stomach in children with gastroeosaphegeal reflux (sözel bildiri)

M.Gülcan, D. Gülen, P. Ergenekon, C. Saf, Ö. Beşer, Y. Karalar, A.Vitrinel 51. Türkiye Milli

Pediatri Kongresi 7.Türk Dünyası Pediatrik Kongresi 7-11 Kasım 2007 GİRNE

*A case of primary intestinal lymphangiectasia presenting with hypoprotenemia and diarrhea

(sözel bildiri) M.Gülcan, C. Saf,P. Ergenokon,I. Ekici, B. Gürses, A.Vitrinel 51. Türkiye Milli

Pediatri Kongresi 7.Türk Dünyası Pediatrik Kongresi 7-11 Kasım 2007 GİRNE

* Rektal kanamalı Yenidoğan ve Süt Çocuklarında besin proteini ilişkili proktokolit: klinik,

endoskopik, histopatolojik bulgular ve tedavi (sözel bildiri)

E.Gülcan,C.Saf,N.Çomunoğlu,S.Sözübir,R.Cengizlier, A.Vitrinel 53.Türkiye Milli Pediatri Kongresi

21-25 Ekim 2009

*Helicobacter Pylori Gastritli Çocuklarin Gastrik Mükozalarinda P21, P53 Ekspresyonu Ve Ki-67

Proliferatif Aktivitelerinin Değerlendirilmesi (sözel bildiri) Coşkun SAF, Enver Mahir Gülcan,

Ferda Özkan, Gülay Çiler Erdağ, Defne Çöl, Ayça Vitrinel 55. Türkiye Milli Pediatri Kongresi 12-

16 Ekim 2011 Antalya

*Akut Abdomenle Başvuran Henoch-SchonleinPurpurası; S.Perihan Çobanoğlu Saf, Coşkun Saf

38. Pediatri Günleri 3-6 Nisan 2016 İstanbul

Kurs, Kongre ve Sempozyum Katılımları

 

Sempozyum ve Kongreler:

*9. Uluslararası Katılımlı Beslenme ve Metabolizma Kongresi 22-25 Ekim 2007, İstanbul

*52. Türkiye Milli Pediatri Kongresi 12-16 Kasım 2008, Antalya

*Uluslararası Katılımlı 6. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi 1-3 Nisan 2009,İstanbul

*T.C.S.B. Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi 4. Çocuk Sağlığı Günleri 22-23 Mart 2011, İstanbul

*9. Uludağ Pediatri Kış Kongresi 17-20 Mart 2013, Bursa

*57. Türkiye Milli Pediatri Kongresi 30 Ekim-3 Kasım 2013, Antalya

*3. PUADER (Pediatri Uzmanlık Akademisi Derneği) Kongresi 30 Nisan-4 Mayıs 2014, Antalya

*4. PUADER (Pediatri Uzmanlık Akademisi Derneği) Kongresi 29 Nisan-3 Mayıs 2015, Antalya

*60. Türkiye Milli Pediatri Kongresi 9-13 Kasım 2016, Antalya

*5. Çocuk Dostları Kongresi 6-8 Mart 2017, İstanbul

*53. Türk Pediatri Kongresi 14-18 Mayıs 2017, Girne-KKTC

Sertifikalar ve Kurslar:

*Bağışıklama Hizmetleri Kursu, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı,

İstanbul 11-22 Temmuz 2005

*Kardiyak Yaşam Desteği Teorik ve Pratik Eğitim Sertifikası: Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Hastanesi İstanbul 2007

*Acil Durum Yönetimi Eğitim Sertifikası:  Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İstanbul

2007

*T.C. Sağlık Bakanlığı THSK NeonatalResüsitasyon Programı Uygulayıcı Sertifikası: Sağlık

Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile PlanlamasıGenel  Müdürlüğüİstanbul 18-20 Haziran 2008

*Çocuklarda İleri Yaşam Desteği (ÇİYAD) Kursu Sertifikası: Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım

Derneği İstanbul 14-17 Eylül 2010

*Sedasyon Yetkinlik Belgesi: Ameliyathane Dışı Sedasyon ve Analjezi Uygulama Eğitimi,

Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İstanbul Haziran-Temmuz 2010

*T.C Sağlık Bakanlığı THSK Çocuk Acil ve YoğunBakımı Temel Eğitim Kursu Teorik Bölümü,

Ankara 5-6 Mart 2015

*T.C. Sağlık Bakanlığı THSK Çocuk Yoğun Bakımı Temel Eğitim Kursu Pratik Bölümü, Ankara Ünv

Tıp Fakültesi Pediatrik YBÜ, Ankara 27 Mayıs- 17 Haziran 2015

*Araştırma Planlama ve Analiz Yöntemleri Kursu, PUADER 4. Kongresi bünyesinde, Antalya 29

Nisan 2015

*T.C. Sağlık Bakanlığı THSK NeonatalResüsitasyon Programı Uygulayıcı Sertifikası, İstanbul1-3

Haziran 2016

*Yenidoğan Temel Mekanik Ventilasyon Kursu, 5. Çocuk Dostları Kongresi bünyesinde, İstanbul

6 Mart 2017

Kurum Üyelikleri

*İstanbul Tabip Odası

*Pediatri Uzmanlık Akademisi Derneği